Selectează o Pagină

Legea reglementează o serie de măsuri care să asigure prevenirea săvârșirii de contravenții.

Toate autorităţile și instituţiile publice cu atribuţii de control, constatare şi sancţionare a contravenţiilor au obligaţia, corespunzător domeniilor aflate în responsabilitatea acestora, ca, în termen de 3 luni de la dată intrării în vigoare a prezenței legi, să elaboreze şi să difuzeze materiale documentare şi ghiduri şi să aloce pe pagina de internet secţiuni special dedicate informării publice privind legislaţia în vigoare referitoare la constatarea şi sancţionarea contravenţiilor, drepturile şi obligaţiile acestor autorităţi/instituţii publice în desfăşurarea activităţilor de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale, precum şi drepturile şi obligaţiile persoanelor care sunt supuse acestor activităţi și indicarea, distinct, a faptelor contravenţionale pentru care autoritatea/instituţia publică are competenţe de constatare şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale, precum şi a sancţiunilor şi/sau a altor măsuri aplicabile.

Pentru anumite contravenții, stabilite de lege prin Hotărâre de Guvern, agentul constatator va aplica doar sancțiunea avertismentului la care va anexă un plan de remediere.

Termenul  de remediere reprezintă perioada de timp de maximum 90 de zile calendaristice de la dată înmânării sau, după caz, a comunicării procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii încheiat în condiţiile art. 4 din lege, în care contravenientul are posibilitatea remedierii neregulilor constatate şi îndeplinirii obligaţiilor legale.

Durata termenului de remediere se stabileşte cu luarea în considerare a circumstanţelor săvârşirii faptei şi a duratei de timp necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor legale iar durata termenului de remediere stabilită de organul de control nu poate fi modificată.

Conform art.8 din lege în termen de 10 zile lucrătoare  de la dată expirării termenului de remediere autoritatea publică are obligația de a relua controlul și de a verifica dacă problemele semnalate au fost remediate. În situaţia în care, cu ocazia reluării controlului, se constată neîndeplinirea de către contravenient a obligaţiilor legale conform măsurilor de remediere stabilite, în termenul acordat, agentul constatator încheie un alt proces-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, prin care se constată săvârşirea de contravenţii şi se aplică sancţiunea/sancţiunile contravenţionale, altele decât avertisment, cu respectarea legislaţiei care stabileşte şi sancţionează contravenţiile prevăzute în hotărârea menţionată la art. 10 alin. (3) din lege.

Legea intră în vigoare la data de 17 ianuarie 2018.

Privacy Policy Settings