Selectează o Pagină

Articol publicat in revista Hores Catalog

no-smoking-1444280Nu cu mult timp în urmă, in România a fost adoptata o lege, ce pare să aducă atingere celor aproximativ 40% fumători activi si pasivi, precum și spațiului privat. Necesitatea acestei legi a reieșitîn primul rând,din faptul că România ocupă prima poziție în Uniunea Europeană înfuncție de procentul persoanelor expuse la fumul de țigară în spații închise sau la locul de muncă.

Potrivit legii adoptate de parlamentari, fumatul este interzis în orice spațiu accesibil publicului sau destinat utilizării colective, indiferent de forma de proprietate ori de dreptul de acces, care are un acoperiș, plafon sau tavan și care este delimitat de cel puțin doi pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent. În câteva cuvinte simple, orice spațiu cu podea, acoperiș si cel puțin 2 pereți intră sub incidența legii.

Sfera celor afectați de lege este mult mai mare decât s-ar crede, efecele resimtindu-se și pe piața horeca. Proprietarii și managerii din unitățile de cazare șialimentație publică au trebuit să se conformeze și să aplice schimbări, astfel încât să nu fie atinși de sanctiunile încălcării acestei legi. De la afișarea simbolurilor grafice și vizuale la modificarea regulamentului de ordine interioara, toate au necesitat timp, găsirea unor soluții și chiar bani pentru compensarea neplăcerii ce se produce în rândul clienților. Aici mă refer la construirea unor locuri special amenajate în imediata apropriere a localului.

Având în vedere că suntem a 18-a tară din Uniunea Europeana care adoptă o astfel de lege, putem sa privim peste gardul vecinilor și să analizăm situația produsă acolo, precum și soluțiile ce s-au aplicat și încă se aplică.

Deși la prima vedere pare să producă un prejudiciu și un disconfort vizibil, în realitate, conform studiilor și analizelor înfăptuite în alte țări care au adoptat prezenta lege, situația nu stă in felul acesta . Pe termen scurt putem vorbi despre efecte negative slabe, precum atitudinea consumatorilor de a evita sa mai meargă in localuri, dar, pe termen lung, piața horeca va prospera, având mult mai mulți clienți din sfera nefumătorilor, precum și clienții vechi, vechi fumători, care se vor adapta noilor condiții. Spre exemplu, SUA a publicat un raport prin care a arătat ca după un an de la intrarea în vigoare a legii rata șomajului a scăzut, iar nota de plată a crescut simțitor.

Horecarii afectați de aceasta lege au posibilitatea „să fenteze” legea anti-fumatului prin punerea in practică a unor idei ce s-au aplicat în alte tări. În Germania, proprietarul unui local a făcutgăuri de-a dreptul in perete pentru a putea ieși clientul cu capul pe gaurăși a fuma liniștit. Cluburile private precum și barurile cu circuit închis ar putea constitui o variantă de ajutor, dar acestea includ riscuri și autorizații ISU. O altă idee trăsnita ce vine de la un manager din Anglia este crearea unui așa-zis centru de studiere a efectelor pe care le produce fumatul asupra corpului omenesc.

Pornind de la definiția data de puterea legislativa pentru spațiul public închis în care nu se poate fuma, s-au vehiculat câteva idei care ar putea să salveze poftele clienților, dar care ar micșora buzunarele proprietarilor și managerilor. Este vorba despre construirea unor clădiri în stil „dom”, „indian” sau terasă cu acoperiș si pereți-cortină de aer cald. Clădirea în stil „dom” este o clădire circulara care are un singur perete, deci nu încalcă art. 2 lit. n din lege, care prevede un minimum de 2 pereți și un singur acoperiș. O clădire sub forma unui cort indian unde lipsește acoperișul, și la fel este alcătuit dintr-un singur perete nu ar încalcă articolul mai sus menționat. Cu privire la terasa cu acoperiș si pereți-cortina de aer cald, acesta soluție este des întâlnita în țara noastră, dar implică o cheltuială destul de mare. Această modalitate pare să fie cea mai utilizată în rândul patronilor și managerilor care încearcă să răspundă cerințelor clienților.

O nouă modificare a legii probabil va apărea în luna mai printr-o ordonanța de urgență în care se va specifica „fumătorii se pot constitui în asociații sau cluburi de fumători, care pot amenaja spații speciale destinate exclusiv fumatului și activitățile asociate fumatului”. Aceasta pare să fie o pârghie de salvare, dar și o obligație în plus pentru proprietari.

Și cum legea e lege, iar cine nu o respectă va suporta rigorile sale, noua lege vine cu o serie de sancțiuni noi mai mult sau mai puținîngrijorătoare.

În conformitate cu prevederile din legea nr. 15/2016, persoanele fizice riscă să fie sancționați pentru nerespectarea prevederilor legii cu amenda contravențională de la 100 lei la 500 lei, iar nerespectarea de către persoanele juridice a prevederilor legii se sancționează cu amendă contravențională de 5.000 lei la prima abatere, cu amenda contravenționala de 10.000 lei și cu sancțiunea complementară de suspendare a activității până la remedierea situației care a dus la suspendarea activității, la a doua abatere. În cazul în care persoana juridică săvârșește o nouă abatere, aceasta va fi supusă plații unei amenzicontravenționale de 15.000 lei , precum și aplicarea sancțiunii complementare de închidere a unității.

Cu referire la o altă țară membră U.E. menționăm că în Italia interdicția de a fuma în localuri publice sau deschise publicului a fost introdusă în art. 51/Legea 16.01.2003 n.203 în titlul Protecția sănătății nefumătorilor. Conform Decretului Președintelui Consiliului Miniștrilor din 23.12.2003 n.2 , punerea în aplicare a legii de mai sus consimte să se fumeze doar în anumite spații delimitate de localurile închise, numai în cazul în care acestea sunt marcate in mod corespunzător. În cazul in care se încalcă aceste reguli se vor aplica sancțiunileprevăzute de Legea 11.11.1975 n. 584, așa cum a fost modificată de art.52. pct. 20, de Legea 28.12.2001 n.448, care prevede că persoanele care fumează în localurile deschise publicului vor fi sancționațiprintr-o sancțiune administrativă, corespondentă cu plata unei sume de bani cuprinsă intre 25.00 si 250.00 Euro, care va fi majorata cu 50% în cazul în care este comisă în prezența unui minor de 12 ani sau a unei femei însărcinate; mungerii localurilor publice care nu respecta prevederile legii vor fi sancționațe cu o sancțiune administrativă constând în plata unei sume de bani cuprinsă între 20.00 si 2000.00 Euro, care va fi majorată cu 50% în cazul în care mijloacele de ventilație ale aerului nu sunt adaptate cum este stabilit pentru spațiile destinate fumătorilor.

Privacy Policy Settings