Prelungirea stării de urgență până la 16 mai 2020 

Luni, 6 aprilie 2020, Președintele Klaus Iohannis a susţinut o declaraţie de presă, după şedinţa de evaluare a măsurilor de gestionare a epidemiei COVID-19 cu premierul Ludovic Orban şi cu membrii Guvernului,  prin care anunța prelungirea perioadei situației de urgență instituite la data de 16 martie 2020 prin Decretul nr. 195, cu încă 30 de zile, mai exact până la data de 16 mai 2020.  În cursul acestei săptămâni va fi elaborat textul decretului, raportat la propunerile primite de la Guvern, urmând ca la începutul săptămânii viitoare să fie emis un nou decret. Scopul declarat al instituirii stării de urgență este de a combate epidemia COVID-19 prin alocarea de noi resurse, mai mulți bani pentru medicamente și aparatura medicală necesară, cu proceduri simplificate. ​ Raportat la contextul actual, creșterea numărului persoanelor infectate cu COVID-19 nu a fost precum în alte țări unde sunt mulți români precum Italia sau Spania, însă lucrul acesta nu înseamnă că trebuie să adoptăm o poziție relaxată.  Pentru a evita creșterea numărului persoanelor infectate, indicațiile autorităților trebuie respectate cu strictețe. Stocurile cu echipamente de protecție vor fi refăcute în această săptămână, respectiv 2,5 milioane de măști pentru medici, 5 milioane pentru forțele de ordine, 8 milioane de măști pentru populație. Prin această epidemie s-a instaurat nu numai o criză în domeniul sanitar, cât și o criză care afectează întreaga economie. Ca efect al acestor crize, deficitul bugetar va avea o creștere semnificativă, iar necesitatea resurselor financiare pentru sănătate și șomaj va fi din ce în ce mai mare. Guvernul va trebui să facă o analiză prin care să se reevalueze veniturile în scădere, dar și cheltuielile din...

Care sunt metodele prin care Guvernul încearcă să finanțeze deficitul bugetului de stat și să refinanțeze datoria publică în luna aprilie 2020?

Metodele sunt prevăzute în Ordinul 1820/31.03.2020 emis de ministrul finanțelor publice, după cum urmează:  Prospectul de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont Ministerul Finanțelor Publice lansează emisiunea de certificate de trezorerie cu discont, astfel: Tabel 1 Codul ISIN Data licitației Data emisiunii Data scadenței Nr. de zile Valoarea emisiunii – lei – ROTMTN1SS5Q6 2.04.2020 6.04.2020 5.04.2021 364 500.000.000 Metoda de vânzare este licitația, ce va avea loc la data de 2 aprilie 2020. Adjudecarea se va face după metoda prețului multiplu care potrivit art.17 alin.(2) din Regulamentul nr.11/29.09.2005, presupune alocarea titlurilor de stat pentru ofertele adjudecate la preţul sau rata dobânzii pe care fiecare dintre ofertanţii câştigători l-a oferit, până la adjudecarea emisiunii. În baza ofertelor de cumpărare adjudecate la preţuri sau rate ale dobânzii diferite se calculează un preţ sau o rată a dobânzii medii de adjudecare. Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 5.000 lei și poate fi cumpărat de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât și în contul clienților persoane fizice și juridice.   Oferte de cumpărare: oferte competitive – care trebuie să cuprindă următoarele: instituția, adresa, cont evidentă titluri de stat, telefon și fax. Numărul de tranșe valorice, la rate diferite ale randamentului nu este restricționat. oferte necompetitive – care pot fi depuse de persoane fizice și juridice, cu excepția instituțiilor de credit, cu indicarea următoarelor elemente: instituția, adresa, cont evidentă titluri de stat, telefon și fax. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul valorii aferente fiecărei emisiuni anunțate. Oferta necompetitivă depusă de dealerul primar în contul unui singur...

Formularul 230 actualizat prin Ordinul nr. 614/03.03.2020 – majorarea procentului impozitului pe venit redirecționat către bursele private

La data de 05.03.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial al României Ordinul Președintelui ANAF nr. 614 din 03.03.2020 privind modificarea Ordinului Președintelui ANAF nr. 147/2020 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii, precum și a modelului și conținutului unor formulare. În contextul actual, formularul 230 permite redirecționarea impozitului pe venit către bursele private, a unui procent de: 3,5% din impozitul anual datorat pentru perioada 1 aprilie – 31 decembrie 2019; 2% din impozitul anual datorat pentru perioada 1 ianuarie – 31 martie 2019. (În acest caz, se aplică regulile anului trecut potrivit cărora procentul de 3,5 % a impozitului pe venit se putea redirecționa numai către ONG-urile care sunt înscrise în Registrul entităţilor/unităţilor de cult, iar pentru susținerea burselor private se aplică procentul de 2%.) Caracterul de noutate îl reprezintă majorarea procentului impozitului pe venit către bursele private de la 2% la 3,5% pentru perioada 1 aprilie-31 decembrie 2019. Formularul 230 (pentru formular click aici) poate fi completat de: Persoane care au realizat venituri din: salarii; pensii; activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportive; activităţi independente/activități agricole, impuse pe bază de normă de venit; activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reține la sursă; drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real; cedarea folosinței bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe...

Actualizare: Șomajul tehnic – modificări și completări aduse de OUG nr. 32/2020

La data de 30.03.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial al României OUG nr. 32 prin care au fost aduse modificări și completări cu privire la șomajul tehnic, după cum urmează: ▪ Modificare condiții existente pentru accesarea șomajului tehnic Salariaţii angajatorilor care reduc sau întrerup temporar activitatea total sau parţial ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2 beneficiază de șomaj tehnic pe perioada stării de urgenţă decretate, în baza unei declaraţii pe propria răspundere a angajatorului, fără a mai fi necesară altă procedură. ▪ Condiții suplimentare în vederea obținerii șomajului tehnic În situaţia în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă din care cel puţin un contract cu normă întreagă este activ pe perioada instituirii stării de urgenţă, acesta nu beneficiază de indemnizație. Însă, dacă angajatul are încheiate mai multe contracte individuale de muncă, iar toţi angajatorii și-au suspendat activitatea în această perioadă, acesta beneficiază de indemnizaţia aferentă șomajului tehnic, de la angajatorul care îi oferă drepturile salariale cele mai avantajoase. Dacă bugetul angajatorului permite, pe lângă indemnizaţia șomajului tehnic, angajatul poate primi sume reprezentând diferenţa de până la minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, în conformitate cu prevederile art. 53 alin. (1) din Legea nr. 53/2003. În perioada stării de urgenţă, contribuţia asigurătorie pentru muncă prevăzută de art. 2205 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal nu trebuie plătită, instaurându-se un stagiu de cotizare fără plata contribuţiei în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale...

Modificări legislative privind procedura de înregistrare a contractului de fiducie

Ești contribuabil si deții calitatea de fiduciar potrivit prevederilor art. 780 din Codul civil? Atunci trebuie să știi că ai obligaţia, sub sancţiunea nulităţii absolute, de a înregistra contractele de fiducie şi modificările acestora la organul fiscal competent. Deci, este bine să fii  informat – dacă ești informat riscul de a greși este mai mic, prin urmare scapi de sancțiuni! Prin Ordinul Președintelui ANAF nr. 816 din 24 martie 2020 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de fiducie, de organizare şi funcţionare a Registrului central al fiduciilor, precum şi a modelului şi conținutului formularului “Declaraţie de înregistrare a contractelor de fiducie”, publicat în M. Of. al României nr. 255 din 27 martie 2020 au fost aprobate următoarele: (1) procedura de înregistrare a contractelor de fiducie, de organizare şi funcţionare a Registrului central al fiduciilor și (2) modelul şi conținutul formularului “Declaraţie de înregistrare a contractelor de fiducie” Organul fiscal central competent este organul fiscal în a cărui evidență fiscală sunt înregistrați ca plătitori de taxe, impozite și contribuții contribuabilii care dețin calitatea de fiduciar. Această procedură se aplică contribuabililor care, potrivit prevederilor art. 780 Cod civil,  dețin calitatea de fiduciar si au obligația sub sancțiunea nulității absolute, de a înregistra contractele de fiducie și modificările aduse acestora la organul  fiscal competent. Totodată, odată cu intrarea in vigoare a modificărilor aduse de Ordinul nr. 816/2020 se abrogă Ordinul Președintelui ANAF nr. 1985/2012 privind aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de fiducie, a Procedurii de înregistrare a contractelor de locațiune, precum şi pentru aprobarea modelului şi conținutului unor formulare, publicat în M. Of. al României, Partea I, nr. 16 din 9 ianuarie...

Ce trebuie să facă angajatorul ca angajații lui să beneficieze de indemnizația aferentă perioadei suspendării temporare a contractului individual de muncă determinată de actuala stare de urgență

Prin OUG nr. 30/2020, guvernul a stabilit că pe perioada stării de urgentă decretate, în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activității, ca urmare a efectelor pandemiei, contractele de muncă pot fi suspendate din inițiativa angajatorului, perioada pentru care salariații respectivi pot beneficia de o indemnizație de șomaj tehnic. Indemnizația este supusă impozitării și plății contribuțiilor sociale, dar nu se acordă deduceri personale la calculul impozitului pe venit din salarii, conform art. XI alin. (6) din ordonanță coroborat cu art. 78 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal. Pentru această indemnizație angajatorul nu datorează contribuție asiguratorie pentru muncă. Pentru acordarea sumelor necesare plății indemnizației de șomaj tehnic, angajatorii trebuie să depună, prin poștă electronică, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, precum și a municipiului București, în raza căruia își au sediul social, următoarele documente: o cerere semnată și datată de reprezentantul legal (pentru model cerere click aici) o declarație pe proprie răspundere (pentru model declarație click aici) și lista persoanelor care urmează să beneficieze de această indemnizație, asumată de reprezentantul legal al angajatorului (pentru model listă click aici). *documentele se vor depune în luna curentă pentru plata indemnizației din luna anterioară. Perioada în care salariații au contractele de muncă individuale suspendate constituie stagiu de cotizare în sistemul de asigurări sociale de sănătate fără plata contribuției. Pentru stabilirea și calculul indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate prevăzute de OUG nr. 158/2005, se utilizează salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, în vigoare în perioada...

Privacy Policy Settings