Suntem în căutarea unor noi colegi de echipă!

Suntem în căutarea unui avocat litigant senior, doritor să se alăture echipei Ionescu & Asociații. Aplicanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții: – Să fie avocat #definitiv; – Să aibă experienţă de minimum #patru–#cinci ani în #litigii. Experiența în consultanță reprezintă un avantaj; – Limbi de lucru: română şi engleză. Cunoașterea unei limbi de circulație internațională în afară de limba engleză, constituie un avantaj; – Deținerea unui carnet de conducere categoria B reprezintă un avantaj. Persoanele interesate sunt rugate să transmită CV-ul la adresa de e-mail office@ionescu-asociatii.ro. Activitatea se va desfășura la punctul de lucru din București, str. Radu Beller nr. 1 et. 1 ap. 4. #seniorlawyer #litigation #jobhunting #ionescu...

Cursurile 100% de acasă nu sunt de tine? Recomandăm un stagiu de practică la Ionescu&Asociații

Ești student în cadrul Facultății de Drept și urmează să-ți desfășori cursurile numai online? Ionescu & Asociații vine în sprijinul tinerilor care doresc să exploreze și partea practică a dreptului. Știm că nu ne aflăm în ”perioada de recrutare” pentru stagiile de practică, dar ne-am propus ca în acest an să derogăm puțin de la litera legii. Astfel, dacă nu vrei să stai 100% acasă, și îți dorești să capeți cunoștințe practice în domeniul dreptului, nu ezita să ne transmiți la adresa de e-mail office@ionescu-asociatii.ro o scurtă descriere a stagiilor de practică pe care le-ai efectuat până în prezent și cum te-au ajutat ele. Suntem interesați cu prioritate de studenții din anul III și IV, dar neîndeplinirea acestui aspect nu reprezintă un criteriu de eliminare a candidatorii. Activitatea se va desfășura la punctul de lucru din București, str. Radu Beller nr. 1 et. 1 ap....

Caz practic – identificarea beneficiarului real în carul cu fân

În calitate de reprezentant al unei societăți poți deține calitatea de persoană responsabilă în vederea identificării beneficiarului real, întrucât, în cele din urmă, tu ești cel care va declara, pe proprie răspundere, persoanele care dețin calitatea de beneficiar real al societății reprezentate de tine. Așa încât răsufli ușurat când știi că în cadrul uneia din societățile pe care o reprezinți au calitatea de acționari numai persoane fizice. Tremuri puțin când știi că, în cadrul celei de a doua societăți reprezentată de tine, printre asociații persoane fizice, există și o societate comercială a cărei componență, poate, nu ai cunoscut-o până în prezent. Răsufli ușurat pentru a doua oară când, după furnizarea informațiilor solicitate, observi faptul că societatea în cauză are la rândul ei asociați persoane fizice. În cele din urmă, ajungi și la cea de a treia societate pe care o reprezinți, pe care ai lăsat-o ultima pe listă, pentru că știi că va fi o provocare să identifici beneficiarii reali. Această a treia societate are drept asociat unic o societate străină. În acest caz, deja apar primele întrebări, precum: Ce metode trebuie să utilizez pentru a identifica beneficiarul real? Utilizez informațiile publice sau abordez pe cineva din societatea ’’mamă’’?; Ce date soliciți și cui soliciți datele de care tu ai nevoie? Este foarte probabil ca până în prezent să fi existat o persoană de contact în cadrul societății asociat unic al companiei tale. Astfel încât i te poți adresa pentru a solicita informațiile/documentele de interes. Primul document de solicitat pentru indentificarea beneficiarului este actul constitutiv al societății din străinătate. Este probabil ca, din motive de confidențialitate, societatea să nu...

Despre redobândirea cetățeniei române

Știați că, Puteți (re)dobândi cetățenia română, ca descendent de gradul al III-lea al unui cetățean român, cu posibilitatea de a păstra cetățenia străină și de a stabili domiciliul în țară sau de a-l menține în străinătate? Legislația română permite persoanelor cu domiciliul sau reședința în străinătate să depună cererea pentru redobândirea cetățeniei române la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din țara de domiciliu sau de reședință. Dobândirea cetățeniei de către unul dintre soți nu are consecințe asupra cetățeniei celuilalt soț. Soțul unui cetățean străin care recâștigă cetățenia română poate solicita acordarea cetățeniei române în condițiile legii. CONDIȚIILE CERUTE DE LEGE SUNT: să fie descendentul maxim până la gradul al III-lea al unui cetățean român, care și-a pierdut cetățenia română din cauze care nu îi sunt imputabile sau cetățenia română a fost revocată fără voia sa; să aibă un comportament, acțiuni și atitudine de loialitate față de statul român; să nu întreprindă sau să sprijine acțiuni împotriva statului de drept sau a securității naționale și să declare că nu a întreprins o astfel de acțiune în trecut; e cunoscut pentru comportament bun și nu a fost condamnat în țară sau în străinătate pentru o infracțiune care îl va face nevrednic de a fi cetățean român; vârsta minimă de 18 ani; Toate condițiile trebuie îndeplinite cumulativ și trebuie să se facă dovada îndeplinirii acestora. DOCUMENTE NECESARE: Două fotografii color de dată recentă format 3.5 cm X 4.5 cm Paşaportul, în original și în copie (cu traducere, după caz) legalizată; Buletinulsau cartea de identitate, în original și în copie legalizată; Cazier judiciar din străinătate în original și cu traducere în limba română,...

Noi măsuri în ceea ce privește vânzarea terenurilor agricole din extravilan începând cu 13 octombrie 2020

La data de 14 august 2020 a fost publicata in Monitorul Oficial Legea nr. 175/2020 prin care au fost aduse modificări Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan, în vigoare de la 13 octombrie 2020. Modificările aduse vizează următoarele:  Extinderea în mod semnificativ a listei beneficiarilor dreptului de preempțiune și modificarea rangului acestora. Astfel, vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan se va  face cu respectarea dreptului de preempțiune, la preț și în condiții egale, în următoarea ordine: preemptori de rang I: coproprietarii, rudele de gradul I, soții, rudele și afinii până la gradul al treilea inclusiv; preemptori de rang II: proprietarii investițiilor agricole pentru culturile de pomi, viță-de-vie, hamei, irigații exclusiv private și/sau arendașii; preemptori de rang III: proprietarii și/sau arendașii terenurilor agricole vecine cu terenul supus vânzării); preemptori de rang IV: tinerii fermieri; preemptori de rang V: Academia de Științe Agricole și Silvice «Gheorghe Ionescu-Șișești» și unitățile de cercetare- dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, în scopul cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan cu destinația strict necesară cercetării agricole, aflate în vecinătatea loturilor existente în patrimoniul acestora; preemptori de rang VI: persoane fizice cu domiciliul/reședința situat/situată în unitățile administrativ- teritoriale unde este amplasat terenul sau în unitățile administrativ-teritoriale vecine; preemptori de rang VII: statul român, prin Agenția Domeniilor Statului.   Extinderea termenului de exercitare a dreptului de preempțiune Termenul de exercitare a dreptului de preempțiune a fost extins de la 30 de zile la 45 de zile lucrătoare, de la afișarea ofertei de către primărie.   Categoria cumpărătorilor terți În situația în care titularii dreptului de preempțiune nu...

Societatea de avocați Ionescu și Asociații deschide un nou sediu în București

Societate Ionescu și Asociații va avea începând de marți, 1 septembrie 2020, un nou sediu în București, pe Strada Locotenent Aviator Radu Beller nr. 1, etaj 1 (intrarea din Calea Dorobanți nr. 182), pentru a veni astfel în sprijinul clienților săi. Totodată, va rămâne în funcțiune și sediul din zona Tineretului, din bd. Gheorghe Șincai, nr. 12, bl. 12, sector 4. Datele de contact (numerele de telefon, fax, e-mail) rămân neschimbate. Societatea Civilă Profesională de Avocați Ionescu și Asociații este formată dintr-o echipă de avocați cu experientă, ce asigură clienților servicii de consultanță juridică, reprezentare și asistare în fața instanțelor și a altor instituții ale statului în numeroase domenii, printre care Corporate / M&A, Imobiliare & Constructii, Proprietate Intelectuală, Achiziții Publice, Fiscal, Insolvență, Drept Penal, Dreptul Familiei și Dreptul Muncii. Calitatea serviciilor se bazează pe metodologie de lucru, control riguros al calității, soluții juridice concrete și clare, abordare eficientă care ține cont de nevoile clientului, iar abordarea proactivă, cuprinzătoare, a aspectelor/problemelor juridice gestionate ajută clienții să obțină o evaluare corectă a situației lor și să ia decizii corecte la momentul potrivit. Echipa Ionescu și Asociații lucrează cu persoane fizice din țară, precum și din afara țării, cu companii active la nivel național ori internațional și colaborează cu mai multe instituții publice.  Serviciile avocațiale prestate constau în reprezentarea acestora în cadrul litigiilor penale și civile, în consultanță juridică cu privire la orice aspect din cadrul activității lor, acționând astfel ca un departament extern al instituției partenere. Societatea Ionescu și Asociații este membră BEROCC, organizație care îsi propune să promoveze comerțul și investițiile belgiano-române prin sprijinirea și apărarea intereselor viitorilor membri și, în același timp, să ofere informații...

Privacy Policy Settings