MODIFICAREA CODULUI DE PROCEDURĂ PENALĂ

     Legea 284/2020 a adus noi modificări și completări în cadrul Legii 135/2010 privind Codul de procedura penală. Cele nouă modificări  ce  sunt în vigoare de la 12 decembrie 2020 transpun dispozițiile Directivei (UE) 2016/800 privind garanțiile procedurale pentru copiii care sunt persoane suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale. Se introduce un nou articol 2441 ce completează prevederile art. 244 referitoare la  condițiile speciale de executare a reținerii și arestării preventive dispuse față de minori. Noul articol regrementeaza faptul că, pe lângă informările prevăzute de art. 209 alin. (17) şi art. 228 alin. (2), minorul reținut sau arestat este îndreptățit să i se comunice condițiile speciale de executare (menționate în art. 244). Este necesar că această informare să fie făcută și către: 1. părinţi sau, după caz, tutore, curator ori persoană în îngrijirea sau supravegherea căreia se află temporar minorul, 2. un alt adult desemnat de minor uz(dacă celelalte persoane nu au putut fi găsite ori informarea acestora ar afecta interesul superior al minorului sau desfăşurarea procesului penal), 3. o persoană aleasă de organul judiciar, ţinându-se seama de interesul superior al minorului, în cazul în care minorul nu a desemnat un alt adult sau acesta nu a fost acceptat de organul judiciar.   Cele trei noi alineate introduse la art. 504   prevăd aplicarea procedurii în cauzele cu minori în cursul urmăriri penale și persoanelor majore, până la împlinirea vârstei de 21 de ani, dacă la data dobândirii calității de suspect erau minore, doar dacă organul judiciar consideră necesar, ţinând seama de toate circumstanţele cauzei, inclusiv gradul de maturitate şi gradul de vulnerabilitate ale persoanei vizate. De asemenea, conform...

MĂSURI INSTITUITE DE STATELE MEMBRE U.E. PENTRU IMPIEDICAREA RĂSPANDIRII COVID – 19

Capitolul I. Măsuri luate de instituțiile europene în privința combaterii pandemiei cu COVID-19: Introducere/Context COVID-19 reprezintă o boală infecțioasă cauzată de cel mai recent descoperit virus (virusul SARS-CoV-2), identificat inițial în China la finalul lunii decembrie 2019, după o creștere anormală a persoanelor care au făcut febră și au avut nevoie de îngrijiri medicale pentru complicațiile apărute, vizând în special tractul respirator. La nivelul Uniunii Europene, până la data de 15 octombrie 2020, s-au înregistrat 4,8 milioane cazuri de îmbolnăviri cu COVID-19, dintre care peste 200.000 oameni au decedat. Uniunea Europeană, în particular, cunoaște creșteri masive ale îmbolnăvirilor, chiar și în state cu populație mică precum Olanda sau Belgia. Sănătatea publică reprezintă o competență comună a Uniunii Europene și a statelor membre, ceea ce înseamnă că, potrivit cadrului de reglementare, UE poate să vină în completarea politicilor naționale ale statelor membre, în domeniul sănătății, dar nu are prerogativele necesare pentru a lua decizii în numele tuturor și nu își poate impune punctul de vedere la nivel supranațional.   Recomandări  și acțiuni ale unor organisme ale Uniunii Europene Organizația Mondială a Sănătății (OMS) recomanda că evitarea transmiterii virusului ar trebui să reprezinte o prioritate. De asemenea, Centrul European de Prevenire și Control a Bolilor (ECDC) a publicat mai multe materiale pe tema distanțării sociale și a recomandărilor asociate, în care au fost incluse câteva considerații care să fie avute în vedere în implementarea măsurilor la nivelul statelor membre: factorii sociali și politici, drepturile omului și proporționalitatea răspunsului, comunicarea riscului în rândul populației, sprijinirea oamenilor și a grupurilor vulnerabile, contracararea stigmatizării (îndeosebi pentru persoanele care ajung să se îmbolnăvească, se află...

Modificările aduse de Legea nr. 268/2020 cu privire la procedura adopției

Prin Legea nr. 268/2020 s-a completat și modificat Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei. Astfel, menționăm cele mai importante modificări intervenite: Perioadele în care copiii rămân în sistemul de adopție devin mai scurte; Pot fi adoptati copiii până la vârsta majoratului; Atestatul de adoptator se prelungește de la 2 ani la 5 ani. Valabilitatea acestuia se prelungeşte de drept până la încuviinţarea adopţiei în situaţia în care a fost introdusă pe rolul instanţei judecătoreşti cererea de încuviinţare a adopţiei copilului aflat în plasament de cel puţin 6 luni; Rudele biologice ale copilului se caută o singură dată și doar până la gradul al treilea inclusiv, astfel se scurtează și perioada în care un copil stă în sistemul de protecție; În cazul în care adoptatorul sau familia adoptatoare aparţine minorităţilor naţionale, evaluarea şi pregătirea se pot face, la cerere, în limba minorităţii naţionale...

Cum „ștergem” trecutul unui condamnat? Totul despre reabilitarea judecătorească.

Reabilitarea este o instituție de drept penal care are rolul de a înlătura, în anumite condiții expres menționate în codul penal, consecințele condamnării unei persoane care a săvârșit o infracțiune. Aceasta este de două feluri: de drept (art.165 Cod penal) și judecătorească (art.166 Cod penal), cea din urmă operând la cererea persoanei condamnate sau a moștenitorilor săi. Reabilitarea judecătorească întotdeauna operează la cererea părților care vor să beneficieze de efectele aduse de aceasta, ele fiind obligate să respecte anumite condiții pentru ca instanța să le admită cererea, condiții restrictive dacă ne raportăm la importanța instituției. Astfel, potrivit art.169 Cod penal, prin reabilitare, persoana redobândește drepturile cetățenești care i-au fost interzise prin hotărârea de condamnare, aceasta face să înceteze interdicțiile, decăderile și incapacitățile care rezultă din actul condamnării, ajutând la reintegrarea socială a persoanei. Pe scurt, sunt șterse consecințele unei condamnări, efectele ei privative sau restrictive asupra drepturilor persoanei ce anterior a fost condamnată. Totodată, dacă persoana a fost înscrisă în cazierul judiciar, ea este scoasă din evidență, respectiva condammnare nemaiputând atrage starea de recidivă. În schimb, reabilitarea nu îndreptățește persoana să fie reintegrată în funcția din care a fost scoasă în urma condamnării, iar măsurile de siguranță nu vor fi nici ele înlăturate, cu excepția interdicției de a se afla în anumite localități. Cum arătam mai sus, persoana trebuie să formuleze o cerere ce trebuie depusă fie la instanța care a soluționat cauza în primă instanță, fie la instanța de același grad în a cărei rază teritorială domiciliază inculpatul, așa cum reiese din art. 529 Codul de procedură penală. Reabilitarea poate fi cerută pentru orice condamnare indiferent de gravitatea faptei...

Suntem în căutarea unor noi colegi de echipă!

Suntem în căutarea unui avocat litigant senior, doritor să se alăture echipei Ionescu & Asociații. Aplicanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții: – Să fie avocat #definitiv; – Să aibă experienţă de minimum #patru–#cinci ani în #litigii. Experiența în consultanță reprezintă un avantaj; – Limbi de lucru: română şi engleză. Cunoașterea unei limbi de circulație internațională în afară de limba engleză, constituie un avantaj; – Deținerea unui carnet de conducere categoria B reprezintă un avantaj. Persoanele interesate sunt rugate să transmită CV-ul la adresa de e-mail office@ionescu-asociatii.ro. Activitatea se va desfășura la punctul de lucru din București, str. Radu Beller nr. 1 et. 1 ap. 4. #seniorlawyer #litigation #jobhunting #ionescu...

Privacy Policy Settings