Selectează o Pagină

Știați că…
astăzi 20 februarie 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial – Decizia nr. 2 din 20 ianuarie 2020 a Înaltei Curți de Casație și Justiție pentru dezlegarea unei chestiuni de drept, respectiv care este momentul de la care începe să curgă termenul de 3 luni de formulare a plângerii prealabile cu privire la infracțiunea de abandon de familie, stabilindu-se următoarele:

„În cazul infracțiunii de abandon de familie prevăzute în art. 378 alin. (1) lit. c) din Codul penal, termenul de introducere a plângerii prealabile prevăzut în conținutul art. 296 alin. (1) și (2) din Codul de procedură penală – de 3 luni din ziua în care persoana vătămată sau reprezentantul său legal a aflat despre săvârșirea faptei – curge de la data la care persoana vătămată ori reprezentantul său legal a cunoscut săvârșirea faptei.
Termenul de 3 luni prevăzut în conținutul art. 296 alin. (1) și (2) din Codul de procedură penală poate să curgă din trei momente diferite, după cum urmează:
a) din momentul consumării infracțiunii, dacă acest moment este identic cu cel al cunoașterii faptei;
b) din momentul cunoașterii săvârșirii faptei, care se poate situa între momentul consumării faptei până la momentul epuizării și
c) din momentul epuizării infracțiunii sau ulterior acestuia, odată cu cunoașterea săvârșirii faptei, caz în care nu trebuie să fi fost împlinit termenul de prescripție a răspunderii penale”.
Această decizie este obligatorie de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit art. 477 alin. (3) din Codul de procedură penală, respectiv de astăzi 20 februarie 2020.