Selectează o Pagină

Contestații la executare

Problemele litigioase apărute cu prilejul executării silite sunt soluționate de instanță de executare, prin intermediul contestației la executare, care apare ca fiind mijlocul procedural prin care părțile sau terțele persoane vătămate prin executare se pot plânge instanței competențe cu scopul de a obține desființarea actelor ilegale de executare.

Așadar, procedura execuțională trebuie să se realizeze numai cu respectarea condițiilor precrise de legiuitor. În măsura în care aceste condiții sunt nesocotite, cei vătămați prin executare silită pot recurge la mijlocul procedural pus la dispoziție de lege în acest sens pentru apărarea drepturilor și intereselor lor.