Selectează o Pagină

Politica de confidenţialitate

1. INTRODUCERE

Prezenta politica de confidențialitate vă oferă detaliile privind colectarea și procesarea datelor personale prin utilizarea site-ului nostru http://www.ionescu-asociatii.ro , inclusiv orice informații pe care le puteți oferi prin site-ul nostru când cumpărați  un serviciu sau vă abonați la buletinul de știri.

Prin furnizarea datelor dvs. către noi, ne garantați că aveți peste 16 ani. In cazul in care aveti mai putin de 16 ani, vă rugăm sa fim contactati de către parinti.

Societatea Civilă Profesională de Avocați Ionescu & Asociații este operator de date cu caracter personal și este responsabilă pentru datele dvs. cu caracter personal (denumiți în prezenta notă de confidențialitate “noi”, “pe noi” sau “al/a/ai/ale nostru/noastră/noștri/noastre”).

Identitatea și datele de contact ale operatorului
Denumirea completă : Societatea Civilă Profesională de Avocați Ionescu & Asociații
Adresa de e-mail: office@ionescu-asociatii.ro
Adresă poștală: Bd. Gheorghe Șincai, Nr. 12, Bl. 12, Sc. A, Et. 1, Ap. 6, Sector 4, cod postal – 040317, București
Operator de data cu caracter personal –  8234

Dacă nu sunteți mulțumit de orice aspect cum colectăm și folosim datele dvs., aveți dreptul de a face reclamație la ANSPDCP, autoritatea de supraveghere din Romania pentru aspecte privind protecția datelor ( www.dataprotection.ro ). Vă vom fi recunoscători dacă ne veți contacta pe noi mai întâi în cazul în care aveți o reclamație pentru a încerca să o rezolvăm pentru dvs.

Este foarte important ca informațiile pe care le deținem despre dvs. să fie corecte și actualizate. Vă rugăm să ne anunțați în orice moment modificările în datele dvs. personale prin e-mail la office@ionescu-asociatii.ro

2. CE DATE COLECTĂM DESPRE DVS.

Date cu caracter personal înseamnă orice informații care pot identifica o persoană. Acestea nu includ date anonime.

Putem procesa anumite tipuri de date personale despre dvs. astfel:

 • Datele de identitate pot include nume, prenumele, numele de utilizator.
 • Datele tehnice pot include datele cu care va conectați, adresele de protocol internet, tipul și versiunea de browser, tipuri și versiuni de browser plug-in, setarea fusului orar și locație, sistem de operare și platformă și alte tehnologii pe dispozitivele pe care le utilizați pentru a accesa acest site.
 • Datele de utilizare pot include informații cum să folosiți pagina noastră web de serviciile.

Date sensibile

Nu colectăm nicio dată sensibilă despre dvs. Datele sensibile se referă la date care includ detalii despre rasa sau etnia dvs., convingeri religioase sau filosofice, viața sexuală, orientarea sexuală, opinii politice, apartenența la sindicate, informații despre sănătate dvs. și date genetice și biometrice. Nu colectăm nicio informație despre convingeri și infracțiuni penale.

3. CUM COLECTĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL

Colectăm datele despre dvs. printr-o varietate de metode inclusiv:

 • Tehnologii sau interacțiuni automate: Pe măsură ce folosiți site-ul nostru, putem să colectăm automat Date tehnice despre echipamentele dvs., acțiunile de navigare și modelele de utilizare. Colectăm aceste date prin utilizarea de fișiere cookie, server logs și tehnologii similare. Putem de asemenea să primim Date Tehnice despre dvs. dacă vizitați alte pagini web care folosesc cookie-urile noastre. Vă rugăm să citiți politica noastră privind fișierele cookie la http://www.ionescu-asociatii.ro/politica-privind-cookies/ pentru informații suplimentare.
 • Surse terțe sau disponibile public: Putem primi date cu caracter personal despre dvs. din diverse surse terțe si/sau publice astfel cum sunt stabilite mai jos:
  1. Furnizori de analitică tip Google, Facebook, din afara UE;
  2. Date de identitate sau de contact din surse disponibile public cum sunt Registrul Comerțului cu sediul în UE.

Ionescu & Asociații, în calitate de operator de date cu caracter personal, a implementat măsurile tehnice și organizatorice pentru a asigura respectarea drepturilor utilizatorilor site-urilor (persoane vizate conform Regulamentului General privind Protecția Datelor), și anume:

 • Dreptul de acces înseamnă dreptul persoanei vizate de a obține o confirmare din partea operatorului că prelucrează sau nu datele cu caracter personal care îl privesc și în caz afirmativ, acces la datele respective și la informatii privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.
 • Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
 • Dreptul la opoziție vizează dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are in vedere un interes legitim al operatorului.
 • Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte stocate. Rectificarea trebuie comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporț
 • Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) înseamna dreptul persoanei vizate de a solicita sa îi fie șterse datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; își retrage consimtamantul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătura cu oferirea de servicii ale societății informaț
 • Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioada care permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.

Pentru orice informări sau solicitări în baza dreptului persoanelor vizate conform Regulamentului General privind Protecția Datelor, va puteti adresa Ionescu & Asociații la adresa de email: office@ionescu-asociatii.ro.

SCOPURILE ȘI TEMEIURILE LEGALE ALE PRELUCRARII. CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL COLECTATE ȘI PRELUCRATE

Prin completarea oricărui formular pus la dispoziție pe site-ul web (formulare pentru cariere: avocat stagiar, avocat definitiv și formular de contact), vă exprimați acordul expres cu privire la colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal de Ionescu & Asociații (nume, adresă de e-mail, număr de telefon, informații din CV și scrisoarea de intenție) în scopul de a fi contactat cu privire la solicitarea dumneavoastră, în conformitate cu prevederile Regulamentul General privind Protecția Datelor.

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL. PERIOADA DE RETENȚIE A DATELOR

Ionescu & Asociații nu va dezvalui datele cu caracter personal colectate, cu excepția avocaților colaboratori autorizați si persoanelor imputernicite (hosting, contabilitate), cărora aceste date le sunt necesare pentru a le procesa în numele Ionescu & Asociații sau pentru a furniza servicii disponibile site-ului http://www.ionescu-asociatii.ro, ori în cazul în care obligația de dezvăluire reprezintă o obligație legală a Ionescu & Asociații, a avocaților colaboratori sau a persoanelor împuternicite.

Datele cu caracter personal ale utilizatorilor site-urilor Ionescu & Asociații sunt reținute pe o perioada cuprinsă între 1 si 3 ani, utilizatorii fiind informați de fiecare dată când furnizează datele lor personale cu privire la perioada exactă de retenție.

INFORMAȚII PRIVIND AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU SUPRAVEGHEREA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL (ANSPDCP)

În situația în care considerați că drepturile dumneavoastră prevăzute în Regulamentul General privind Potecția Datelor au fost încălcate, aveți posibilitatea de a vă adresa ANSPDCP prin depunerea unei plângeri.

Datele de contact ale ANSPDCP sunt următoarele:

Adresa: București, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336

Telefon: +40.318.059.211/+40.318.059.212

Fax: +40.318.059.602

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Pagină de internet: www.dataprotection.ro