Selectează o Pagină

Aparari – faze cercetare penale/fond/cai de atac

Avocații noștri participă activ  la toate fazele si etapele procesului penal, în scopul asigurării respectării principiilor de drept procesual penal in cauzele ce-i privesc pe clienți.

Pe parcursul urmaririi penale, judecății și executării hotărârilor penale se impun a fi respectate principiile de drept privind legalitatea procesului penal, dreptul la apărare, prezumția de nevinovăție, desfășurarea procesului penal intr-un termen rezonabil, aflarea adevărului, etc. avocații noștri uzitând toate pârghiile puse la dispoziție de lege, în vederea prevenirii sau eliminarii unor eventuale arbitrarii în aplicarea acestor principii.