Selectează o Pagină

Revendicări

Potrivit articolului nr. 1844 din Codul civil, acțiunea în revendicare este o acțiune impresriptibila, ceea ce înseamnă că persoană îndreptățită poate să o introducă în orice moment, indiferent cât de îndepărtat este acesta de momentul în care a fost deposedat efectiv de bunul imobil. Prin excepție însă, reclamantul își pierde dreptul la acțiune dacă se face dovadă prescripției achizitive de 30 de ani sau de 10-20 de ani. Tot o excepție o reprezintă prevederile art. 561 C. civ. potrivit căruia în cazul vânzării la licitație publică a unui imobil supus urmăririi silite, orice acțiunea introdusă de cel ce s-ar pretinde a fi proprietar se prescrie în 3 ani de la data înscrierii actului de adjudecare în cartea funciară.

Acțiunea în revendicare se introduce la judecătorie sau tribunal, în funcție de valoarea imobilului. Astfel, pentru imobilele a căror valoare este de până la 500.000 lei noi, competență aparține judecătoriei, iar, peste această valoare, competență aparține tribunalului. Este important de știut și că la competență după valoare se adaugă competență teritorială, ceea ce înseamnă că acțiunea se poate introduce numai la judecătoria sau tribunalul în a cărei rază teritorială se află imobilul a cărui revendicare se cere. Acțiunile în revendicare sunt taxate diferit, în ce privește tax de timrbu, în fucntie de valoarea imobilului, conform art. 2 alin. (1) din Legea nr. 146/1997 privind taxele de timbru, cu modificările și completările ulterioare.