Selectează o Pagină

Grăniţuiri

Dreptul la acțiune, bazat pe dispozițiile art. 584 C.civ., circumscrie posibilitatea pentru proprietar sau orice persoană, care are un drept real asupra unui fond limitrof, de a pretinde vecinului sau, prin acțiune în justiție (sau pe cale amiabila), restabilitrea hotarului care separă fondurilor învecinate și marcarea acestora prin semne materiale vizibile.

Într-o asemenea acțiune, judecătorul nu are a se pronunța asupra existenței și întinderii dreptului de proprietate, ci asupra formei terenului, în partea din litigiu, al cărui contur este fixat, decisiv, prin linia hotarului despărțitor, determinată prin semne vizibile.