Selectează o Pagină

Întocmire dosare obținere cetățenie română

Obținere cetățenie română. Întocmirea și depunerea dosarelor în vederea dobândirii cetățeniei române de către cetățenii străini cu domiciliul în România care îndeplinesc condițiile prevăzute la art.8 din Legea 21/1991 a cetățeniei române cu modificările și completările ulterioare, urmărirea dosarelor respective până la soluționarea definitivă (publicarea în Monitorul Oficial și depunerea jurământului)