Selectează o Pagină

Înființare S.A.

 Înființare societate comercială (înregistrarea și autorizarea funcționării): SRL (societate cu răspundere limitată), SĂ (societate pe acțiuni), PFA (persoană fizică autorizata), ÎI (întreprindere individuală), IF (întreprindere familială), schimbare sau prelungire sediu social, înregistrări privind orice alte modificări referitoare la: obiect de activitate, mandat administratori, asociați/acționari, cesiuni de acțiuni sau părți sociale, punct de lucru, sucursală, filială etc;