Selectează o Pagină

Dezbateri succesorale

Indiferent care ar fi compunerea masei succesorale ( un teren, un apartament, un autoturism, etc ) deschiderea unei succesiuni poate fi făcută prin adresarea unei cereri la un notariat public sau la instanță de judecată. În acest sens, moștenitorul se poate adresă unui avocat în vederea redactării acțiunii și eventual, acordării de asistenţă juridică.Este mai avantajos ca moștenitorii să procedeze astfel, deoarece, în cazul în care, între moștenitori există neînțelegeri cu privire la compunerea masei succesorale și a întinderii drepturilor succesorale nu este deloc indicat că moștenitorii să se adreseze unui notar public.