Selectează o Pagină

Elaborare opinie juridică

Prin opinie juridică (legal opinion) avocatul își asumă o răspundere sporită, iar nu numai o obligație de diligență – caracteristică activității generale a avocatului și acceptă să raspundă în fața clientului pentru un eventual prejudiciu suferit de către acesta din urmă ca urmare a opiniei juridice, până la un anumit plafon. De regulă, acest plafon corespunde cu plafonul acoperit de asigurarea profesională obligatorie sau de cea facultativă încheiată de avocat sau de către forma de organizare profesională în cadul căreia activează.