Selectează o Pagină

Mediere conflicte de muncă, conciliere

Medierea vă oferă posibilitatea să soluționați într-o perioadă de timp scurtă conflictele de muncă, să transformați o situație nefavorabilă într-o nouă oportunitate și să găsiți soluții pe termen lung. Legea nr.62/2011 a dialogului social reglementează un capitol distinct despre medierea și arbitrajul conflictelor de muncă. Medierea nu trebuie confundată cu arbitrajul. Medierea este o negociere asistată și facilitate de către mediator, în condiții de neutralitate, imparțialitate, confidențialitate și având liberul consimțământ al părților.

Potrivit Legii nr.62/2011 privind dialogul social conflictul de muncă este: “conflictul dintre angajați și angajatori privind interesele cu caracter economic, profesional sau social ori drepturile rezultate din desfășurarea raporturilor de muncă sau de serviciu. Conflictele de muncă pot fi colective sau individuale”.