Selectează o Pagină

Onorarii

Echipa noastră de avocaţi vă stă la dispoziţie cu o gamă largă de servicii juridice prestate la cel mai înalt nivel profesional. Societatea de avocatură practică: onorariul fix, onorariul orar, onorariul de succes şi abonamentul, clientul putând decide în functie de necesităţile şi posibilităţile sale.

  • Onorariul orar

Are un nivel moderat şi se modifică semnificativ în funcţie de factori cum sunt: urgenţa lucrării, complexitatea activităţii, avocatul care realizează activitatea, istoricul colaborării cu clientul.

  •  Onorariul fix

Este oferit clientului care doreşte realizarea unei singure lucrări avocaţiale greu de cuantificat ca întindere şi durată.

Onorariul avocaţial se stabileşte prin negociere pentru fiecare cauză în parte, în funcţie de complexitatea, amploarea sau durata acesteia, de necesitatea conlucrării cu diverşi specialişti, de constrângerile de timp în care avocatul este obligat de împrejurările cauzei să acţioneze pentru a asigura servicii legale performante, în funcţie de importanţa intereselor in cauză.

Onorariul fix şi onorariul orar se datorează avocatului indiferent de rezultatul obţinut prin prestarea serviciilor profesionale.

In cazul litigiilor, prin contract se pot stabili şi eşalonările de plată a onorariului, convenite prin negociere cu fiecare client in parte, în funcţie de anumiţi factori.

Cheltuielile aferente activităţii prestate de avocat (taxe judiciare de timbru, timbrul judiciar, onorariul de expert, executor sau notar, cheltuielile de transport, cazare și masă – în cazul deplasării in afara localităţii şi alte cheltuieli asemănătoare), vor fi suportate de client, separat de plata onorariului avocatial.

Pentru cheltuielile menţionate se vor prezenta actele justificative.

  • Onorariul de succes

Consta intr-o sumă fixă sau variabilă stabilită pentru atingerea de către avocat a unui anumit rezultat. Onorariul de succes poate fi convenit împreună cu onorariul fix sau orar. În cauzele penale, onorariul de succes nu poate fi practicat decât în legatură cu latura civilă a cauzei.

Onorariul de succes este reglementat ca prevedere legala de dispozitiile art. 134 alin.6 din Statutul profesiei de avocat.