Selectează o Pagină

Asistare şi reprezentare în faţa inspectoratului teritorial de muncă şi a altor organisme cu atributii de control in domeniu

Realizăm servicii complexe de asistare și reprezentare, atât pentru angajați cât și pentru angajatori în materia contractelor individuale și colective de muncă, în domeniul concedierilor colective sau a măsurilor de protecție socială precum și în litigiile născute din clauzele speciale inserate în contractele de muncă, cum ar fi cele de loialitate, concurență, confidențialitate și nedenigrare.

Consultații, Asistare și Reprezentare Juridică pentru angajator:

 •  redactarea şi modificarea contractelor individuale sau colective de muncă, acordând o atenţie deosebită regimului juridic al clauzelor specifice ce au în vedere protecţia intereselor angajatorilor; regulamente interne si regulamente de organizare si functionare, fișe de post;
 • elaborarea și redactarea de ordine, decizii, cu privire la încetarea contractului individual de munca, detașare, etc.
 • elaborareași redactarea de opinii legale pentru orice problemă de dreptul muncii, precum și în cazul conflictelor de muncă;
 • asistare juridică și reprezentare în litigiile de muncă, soluționarea de litigii privitoare la accidente de muncă;
 • reprezentare în fața ITM, Garda Financiara și alte autorități
 • activități de mediere
 • asistare juridică cu privire la restructurarea personalului în urma tranzacţiilor, procedurilor de fuziune şi divizare, reorganizare şi concedieri colective;
 • redactarea de Contracte de Detaşare pentru salariaţii detaşaţi ca urmare a externalizării serviciilor societăţilor;
 • consiliere juridică cu privire la negocierea acordurilor de încetare cu salariaţii concediaţi;
 • litigii în ceea ce priveşte atragerea răspunderii salariatului de către angajator pentru încălcarea clauzei de confidenţialitate, pentru repararea prejudiciilor cauzate angajatorului, restituiri de sume încasate fără temei.

Consultanță, Asistare și Reprezentare Juridică pentru angajat: 

 • participare la negocieri pentru încheierea / modificarea contractului individual de muncă
 • activități de mediere
 • contestare abateri disciplinare
 • asistare în fața comisiilor disciplinare
 • contestarea deciziei comisiei disciplinare
 • contestare decizie concediere abuzivă
 • asistare juridică și reprezentare în litigiile de muncă, soluționarea de litigii privitoare la accidente de muncă;
 • contestarea deciziilor emise de organele cu activitate de control din cadrul inspectoratului de muncă;
 • soluționarea litigiilor privitoare la plata salariilor, a drepturilor de diurnă și a altor litigii patrimoniale de dreptul muncii.
 • litigii în domeniul raporturilor de muncă: obligarea angajatorului la restituirea sumelor de bani reţinute din salariu, la repararea prejudiciului suferit de angajat, la reintegrarea salariatului în funcţia avută anterior.

 

Consultațiile juridice pot fi acordate în scris sau verbal în domenii de interes, precum:

 • redactarea și/sau furnizarea, folosind orice mijloace, după caz, a opiniilor juridice și informațiilor cu privire la problematică solicitată a fi analizată;
 • elaborarea de opinii legale;
 • elaborarea proiectelor de acte juridice (contracte, convenții etc.) și asistarea la negocierile referitoare la acestea;
 • participarea în calitate de consultant la activitatea organelor deliberative ale unei persoane juridice, în condițiile legii;
 • orice alte consultații în domeniul juridic.