Selectează o Pagină

Recuperări creanţe

Serviciul de recuperări creanțe presupune:

  • Preluarea și analiza evidențelor sumelor neîncasate;
  • Semnarea contractului de mandat pentru recuperări creanțe;
  • Contactarea telefonică a debitorilor;
  • Transmiterea către debitori a unor scrisori de punere în întârziere, notificări și somații, succesive, prin poștă, e-mail, fax, la un interval de 3-5 zile lucrătoare una față de cealaltă;
  • Demersuri la instanțele de judecată pentru obținerea titlurilor executorii;
  • Punerea în executare a sentintelor judecătorești.