Selectează o Pagină

Malpraxis medical

Malpraxisul este o greșeală, o neglijență profesională care ar fi putut fi evitată și care a avut drept rezultat vătămarea sănătății, a integrității corporale sau chiar pierderea vieții pacientului.

Datorită imensei sale diversități, răspunderea civilă medicală este originală și incomparabilă.

Răspunderea civilă contractuală intervine pentru a sancționa neîndeplinirea sau greșita îndeplinire a unei obligații de mijloace. Răspunderea se bazează pe dovada culpei, a unei greșeli profesionale.

În general, culpa medicală se definește ca o încălcare a unei îndatoriri sau obligații juridice. Ea presupune că medicul nu și-a îndeplinit obligațiile sau a încălcat o interdicție aducând atingeri integrității corpului uman ori nu a obținut prealabilul consimțământ al pacientului. Alteori nu și-a îndeplinit obligația de a acorda îngrijiri conștiincioase, atente și conforme științei.

Ca avocat de malpraxis important este să se analizeze cauza în integralitate, unind în același timp aspecte de drept și de medicină generală sau specială.

Scopul soluționării unei cauze de malpraxis medical îl reprezintă într-un final dezvoltarea și perfecționarea domeniului medical.