Selectează o Pagină

Întocmire dosare OSIM

Reprezentare în față Oficiului Român pentru Drepturile de Autor (ORDĂ) pentru efectuarea înregistrărilor de programe de calculator, operelor audio și video; întocmirea contractelor de licență exclusivă/ neexclusivă, a contractelor de cesiuni etc. Reprezentare în față OSIM pentru înregistrări, anulări, modificări și cesiuni mărci.