Selectează o Pagină

Astfel cum este definită de art. 451 din Codul civil, adopţia este operaţiunea juridică prin care se creează legătura de filiaţie între adoptator şi adoptat, precum şi legături de rudenie între adoptat şi rudele adoptatorului.

                Modalități:

 1. Adopţie internăadopţia în care atât adoptatorul sau familia adoptatoare, cât şi adoptatul au reşedinţa obişnuită în România;
 2. Adopţie internaţională – adopţia în care adoptatorul sau familia adoptatoare şi copilul ce urmează să fie adoptat au reşedinţa obişnuită în state diferite, iar, în urma încuviinţării adopţiei, copilul urmează să aibă aceeaşi reşedinţă obişnuită cu cea a adoptatorului.

 

Persoanele care pot adopta:

 • familiile (persoane căsătorite)/ sau persoana singură (necăsătorită) care obţine atestatul de familie/persoană aptă să adopte;
 • persoanele care au capacitate deplinã de exercitiu si care sunt cu cel putin 18 ani mai în vârstã decât cel pe care doresc sã-l adopte

 

NU pot adopta:

 • Două persoane împreună, nici simultan şi nici succesiv, cu excepţia cazului în care sunt soţ şi soţie.
 • Persoana care a fost condamnată definitiv pentru o infracţiune contra persoanei sau contra familiei, săvârşită cu intenţie, precum şi pentru infracţiunea de pornografie infantilă şi infracţiuni privind traficul de droguri sau precursori.
 • Persoana ori familia al cărei copil beneficiază de o măsură de protecţie specială sau care este decăzută din drepturile părinteşti
 • şi persoanelor care doresc să adopte singure, ai căror soţi sunt bolnavi psihic, au handicap mintal sau se găsesc în una dintre situaţiile prevăzute mai sus.

 

 

PROCEDURA ADOPȚIEI INTERNE:

 1. Evaluarea adoptatorului sau a familiei in vederea obtinerii atestatului:
 • garanţiile morale şi a condiţiile materiale
 • caracteristicile psihologice, sociale şi medicaleale celorlalţi membri ai familiei sau altor persoane care locuiesc împreună cu solicitantul

2. Obţinerea atestatului de familie/persoană aptă să adopte:

 • în cazul în care rezultatul evaluării este unul pozitiv, direcţia în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul adoptatorul sau familia adoptatoare eliberează atestatul de persoană sau familie aptă să adopte
 • valabiltatea atestatului pentru o perioadă de 2 ani.
 • Obţinerea atestatului nu este necesară în următoarele cazuri: pentru adopţia persoanei care a dobândit capacitate deplină de exerciţiu; pentru adopţia copilului de către soţul părintelui firesc sau adoptiv.

3. Potrivirea între adoptator şi copilul adoptabil:

 • etapă premergătoare încredinţării copilului prin care se stabileşte compatibilitatea dintre copil şi adoptator.
 • La finalul procedurii de potrivire se întocmeşte un raport de potrivire, în care sunt consemnate concluziile referitoare la constatarea compatibilităţii.

4. Încredinţarea copilului în vederea adopţiei:

 • de către instanţa judecătorească după ce copilul a fost încredinţat pentru o perioadă de 90 de zile adoptatorului.
 • perioadă în care direcţia întocmeşte un raport final referitor la evoluţia relaţiilor dintre copil şi adoptator pe care îl trimite instanței.

5. Încuviinţarea adopţiei:

 • de către instanţa judecătorească
 • Cererea de încuviinţare a adopţiei poate fi introdusă direct de către adoptator fie de către direcţia de la domiciliul acestora.

6. Monitorizarea postadopţie:

 • etapa ulterioară încuviinţării adopţiei prin care se urmăreşte evoluţia copilului adoptat şi a relaţiilor dintre acesta şi părinţii adoptatori în vederea integrării depline a copilului în familia adoptatoare şi identificării precoce a eventualelor dificultăţi ce pot să apară în această perioadă.
 • În cazul adopţiei interne, monitorizarea postadopţie se realizează de către direcţia de la domiciliul copilului, care are obligaţia întocmirii unor rapoarte trimestriale pe o perioadă de cel puţin 2 ani după încuviinţarea adopţiei.

 

Ne exprimăm admirația față de persoanele care doresc să inițieze acest demers și le stăm la dispoziție. Putem fi contactați  în vederea asitării pe toată durata procedurilor, dar și pentru lămurirea aspectelor juridice incidente în această procedură.