Selectează o Pagină

In MOF 141 din 11.02.2022 s-a publicat Ordinul 38/82 al ministrului muncii și solidarității sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din România — nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011.

Clasificarea ocupațiilor din România se modifică și se completează cu un set de 69 noi ocupatii si pe de alta parte se elimina un set de 62 alte ocupatii care nu mai sunt practicate in economia nationala.

Clasificarea Ocupațiilor din România (COR) a fost reorganizată, după cum se anunța încă din 2021, prin introducerea mai multor „meserii ale viitorului” și trecerea ocupațiilor care nu se mai practică, într-o grupă specială, numită grupă reziduală.

Prin acest demers se dorește adaptarea forței de muncă la noile cerințe ale pieței.

Astfel, printre noile ocupații introduse, peste jumătate au fost la cererea utilizatorilor, iar restul, ca urmare a preluării unor ocupații din Clasificarea Europeană a Aptitudinilor, Competențelor, Calificărilor și Ocupațiilor, care se regăsesc în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior.

Printre ele regăsim analist de afaceri, arhitect de interior, artist multimedia, barista, degustător de cafea, expert în prăjirea cafelei, expert în securitate cibernetică, muzician jazz, stilist extensii gene etc.

Pe de cealalta parte, din cele 62 ocupatii care nu se mai practica, amintim: șef vagon poștal, preparator pastă de azbociment, decapsulator, topitor in și cânepă, pregătitor gogoși de mătase (fierbător), pâslitor, colector și sortator păr etc.

Printre celelalte modificari aduse de Ordinul nr.38/82/2022 regasim si urmatoarele:

Se muta ocupatia analist resurse umane din grupa de baza 3333 Agenti de recrutare si contractori in grupa de baza 2423 Specialisti in domeniul resurselor umane si de personal la codul 242325.

Se redenumeste ocupatia inspector/referent resurse umane ca referent resurse umane si pastreaza acelasi cod 333304 in grupa de baza 3333 Agenti de recrutare si contractori.

Se muta ocupatia expert achizitii publice din grupa de baza 2149 Ingineri si asimilati neclasificati in grupele de baza anterioare in grupa de baza 2421 Analisti de management si organizare la codul 242116.

Se muta ocupatia critic muzical din grupa de baza 2642 Jurnalisti in grupa de baza 2652 Muzicieni, cantareti si compozitori la codul 265231.

Se redenumeste ocupatia copiator note muzicale ca tehnoredactor partituri si pastreaza acelasi cod 265217 in grupa de baza 2652 Muzicieni, cantareti si compozitori.

În plus, a fost stabilită și simplificarea procedurii de actualizare periodică a ocupațiilor. Concret, a fost flexibilizată procedura și introduse noi termene, astfel încât cererile de actualizare a COR să fie soluționate în maximum 20 de zile lucrătoare.

„România se dezvoltă, iar piaţa muncii trebuie să fie pregătită să facă faţă unei competiţii internaţionale. Prin introducerea unor meserii ale viitorului şi trecerea ocupaţiilor care nu se mai practică într-o grupă specială, reziduală, am făcut un prim pas pentru adaptarea forţei de muncă la noile cerinţe ale pieţei. Este important, de asemenea, ca angajatorii să fie încurajaţi să se adreseze Ministerului Muncii pentru actualizarea permanentă a Clasificării Ocupaţiilor din România, atunci când doresc introducerea unei noi ocupaţii cerute pe piaţă, redenumirea celor care există în COR sau eliminarea altora care nu se mai practică. Am flexibilizat mult procedura şi am introdus noi termene, astfel încât cererile de actualizare a Clasificării Ocupaţiilor din România să fie soluţionate în maximum 20 de zile lucrătoare. Toate aceste modificări sunt utile şi necesare pentru că, odată introdusă în COR o nouă ocupaţie, se vor putea organiza programe de formare şi se vor putea standardiza calificările, astfel încât să existe forţă de muncă calificată în ocupaţia cerută pe piaţa muncii”, declara în 2021, atunci când a apărut propunerea de modificare a procedurii, Raluca Turcan, Ministrul Muncii de la acea vreme.

COR se actualizează de-acum trimestrial sau ori de câte ori se impune, iar procedura de actualizare a fost simplificată pentru a veni în întâmpinarea utilizatorilor, indiferent dacă vorbim despre agenți economici, administrația publică centrală și locală, unități bugetare, organizații patronale, sindicale, profesionale și politice, fundații, asociații, persoane fizice și juridice, care solicită introducerea, eliminarea, redenumirea sau mutarea unei ocupații într-o altă grupă:

– S-a introdus fișa descriptivă a ocupației care va ajuta utilizatorul în completarea descrierii ocupației;

– Au fost eliminate memoriul justificativ, studiile și analizele necesare până acum pentru actualizarea la cerere;

– A fost realizat un model-tip al cererilor;

– În cazul noilor ocupații care necesită aviz pentru a fi introduse în COR, Ministerul Muncii este cel căruia îi revine sarcina depunerii cererii și obținerii avizului de la ministerul de resort sau, după caz, de la asociaţiile profesionale / aviz consultativ emis de comitetul sectorial aferent ramurii de activitate sau de către Asociația Națională a Comitetelor Sectoriale din România, fără a fi necesară implicarea utilizatorilor în această procedură. Termenul prevăzut pentru transmiterea cererii către ministerul de resort este de două zile lucrătoare, răspunsul urmând a fi primit în termen de 5 zile lucrătoare și comunicat apoi de către Ministerul Muncii către solicitant în termen de 10 zile lucrătoare;

– Dacă cererea de introducere a unei noi ocupații depusă de angajator se suprapune cu o ocupație existentă în Clasificarea Europeană a Aptitudinilor, Competențelor, Calificărilor și Ocupațiilor (ESCO), aceasta va fi preluată în COR fără a mai fi nevoie de avize suplimentare;

– Prin excepție, pentru introducerea în COR a unei profesii reglementate la nivel național, chiar dacă aceasta este inclusă în ESCO, va fi necesară obținerea avizului din partea ministerului de resort;

– A fost introdusă o nouă reglementare potrivit căreia, periodic, din 4 în 4 ani, Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Institutul Național de Statistică, pe baza unor analize ale pieței muncii, elimină din COR ocupațiile care nu se mai practică pe piața muncii, prin ordin comun al acestor instituții;

– S-a reglementat posibilitatea ca MMPS să respingă cererile de introducere a ocupațiilor care contravin legii și bunelor moravuri;

– Cererile pentru actualizarea COR depuse de către utilizatori la Ministerul Muncii și Protecției Sociale vor fi soluționate în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data înregistrării acestora.

Documentele necesare introducerii, modificării, eliminării sau radierii unei ocupații din COR pot fi depuse de către solicitant la Ministerul Muncii atât în format letric, cât și prin e-mail, fiind acceptată semnătura electronică calificată.

Puteti verifica Ordinul si anexele aferente la linkul de mai jos: https://lege5.ro/gratuit/geydomrsge3tq/ordinul-nr-38-82-2022-privind-modificarea-si-completarea-clasificarii-ocupatiilor-din-romania-nivel-de-ocupatie-sase-caractere-aprobata-prin-ordinul-ministrului-muncii-familiei-si-protectiei-sociale-s

Acest articol vă este oferit de firma de avocatură Ionescu și Asociații, societate ce se diferențiază de alte case de avocatura prin experiență, dinamism și perseverență.

Societatea Civilă de Avocați “Ionescu și Asociații” a apărut din dorința de a impune o nouă orientare pe piața avocaturii din București. Demersul  a izvorât din orientarea exclusivă către promptitudine și calitate în servicii, mizând pe profesionalism, eficiență și dedicația pentru interesul clientului. Conduita profesională discretă şi loialitatea faţă de client reprezintă expresii ale profesionalismului în avocatura, iar durabilitatea relaţiilor cu clienţii constituie principala recomandare profesională pe care Ionescu și Asociatii o poate primi.