Selectează o Pagină

Legea nr. 30/2019 din 10 ianuarie 2019 pentru aprobarea OG nr. 25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare publicată în M. Of. nr. 44 din 17 ianuarie 2019 a introdus noi beneficii pentru companiile care aleg să facă sponsorizări.  

Aceste modificări au ca scop, printre altele, necesitatea asigurării finanţării activităţii entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, prin stimularea microîntreprinderilor de a efectua sponsorizări pentru susţinerea acestor entităţi şi prin majorarea cotei ce poate fi distribuită din impozitul pe venit datorat, la 3,5%.

Astfel la categoria cheltuielilor cu deductibilitate limitată  au fost adăugate și cheltuielile de sponsorizare şi/sau mecenat şi cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii.

Potrivit noilor modificări, contribuabilii scad sumele aferente din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre următoarele:

  1. valoarea calculată prin aplicarea a 0,75% la cifra de afaceri; pentru situaţiile în care reglementările contabile aplicabile nu definesc indicatorul cifra de afaceri, această limită se determină potrivit normelor;
  2. valoarea reprezentând 20% din impozitul pe profit datorat.

Un aspect foarte important cu privire la sponsorizările acordate entităţilor persoane juridice fără scop lucrativ constă în faptul că sumele aferente acestora se scad din impozitul pe profit datorat, în limitele sus-menționate, doar dacă beneficiarul sponsorizării este înscris, la data încheierii contractului, în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

Astfel, una din condițiile acordării acestui credit fical este ca beneficiarul sponsorizării să fie înregistrat în acest Registru la momentul semnării contractului de sponsorizare. Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale este afișat pe site-ul ANAF, putând fi accesat de orice persoană interesată.

O altă condiție constă în respectarea normelor legale în vigoare la momentul acordării sponsorizării. Astfel, spre exemplu, contractul de sponsorizare trebuie să conțină toate elementele stabilite de lege (obiectul, valoarea și durata contractului, obligațiile și drepturile părților, etc.) pentru a fi valabil și a reprezenta temei pentru acordarea creditului fiscal.

Prin încheierea unui contract de sponsorizare veți beneficia de aceste facilități doar completând o declarație informativă aferentă anului în care ați înregistrat aceste cheltuieli de sponsorizare. – formularul ANAF nr. 107.

Prin efectuarea sponsorizării, pe lângă facilitățile fiscale acordate mai există și alte beneficii pentru sponsor întrucât, potrivit legii, sponsorul sau beneficiarul are dreptul să aducă la cunoștința publicului sponsorizarea prin promovarea numelui, a mărcii sau a imaginii sponsorului, în mod gratuit.

Astfel, pe lângă beneficiile fiscale, exista și următoarele avantaje:
– Un mod eficient de a face cunoscut numele companiei, nemaifiind nevoie de o alocare suplimentară de resurse umane și timp.
– Îmbunătățirea imaginii companiei, a prestigiului și a credibilității prin sponsorizarea unor activități sociale cu impact asupra zonei în care își desfășoară activitatea.
– Promovarea companiei pe piețe noi la nivel local și național.
– Responsabilitate socială și implicarea companiei în acțiuni umanitare pentru susținerea unor cauze de interes pentru întreaga comunitate.
– Asocierea companiei cu programe sociale, culturale, educaționale etc.

În concluzie, companiile interesate au oportunitatea de a ’’investi’’ în organizații non-profit, având scopuri în care cred și pe care vor să le susțină prin acest demers.