Selectează o Pagină

Știați că…
începând de joi, ca urmare a publicarii în Monitorul Oficial a modificărilor pe care le aduce Legea 9/2018 Legii nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului, se va infiinta Avocatului Copilului, ca structură distinctă în cadrul instituției Avocatul Poporului. Această institutie se va ocupă exclusiv cu protecția drepturilor copilului.
În conformitate cu modificarile aduse de Legea 9/2018 in îndeplinirea mandatului specific domeniului protecției și promovării drepturilor copilului, Avocatul Copilului îndeplinește următoarele atribuții:

  1. a) solutionează sesizările individuale făcute de copii sau de reprezentanți ai acestora în legătură cu acțiunile instituțiilor publice din domeniul sănătătii, educației, protecției speciale a copilului, din domeniul aplicării măsurilor privative și neprivative de libertate prevăzute de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal , cu modificările și completările ulterioare, privind răspunderea penală a minorilor, precum și ale oricăror instituții a căror activitate este incidentă domeniului protecției și promovării drepturilor copilului;
  2. b) solutionează orice sesizare în legătură cu incălcarea unuia sau mai multor drepturi ale copilului;
  3. c) promovează drepturile copilului în rândul copiilor și adulților;
  4. d) colaborează cu structurile formale ale copiilor și, în măsura în care consideră necesar, sesizează autoritătile competențe;
  5. e) formulează propuneri de măsuri menite să încurajeze participarea copiilor la luarea deciziilor care îi privesc;
  6. f) elaborează studii cu privire la exercitarea și respectarea drepturilor copilului și recomandă, dacă este cazul, măsuri pentru respectarea drepturilor copilului la nivel de politici publice și la nivel legislativ, inclusiv prin întocmirea de rapoarte speciale;
  7. g) efectuează vizite inopinate de control, din oficiu sau la cerere, impreună cu reprezentanții Mecanismului Național de Prevenire a torturii în locurile de detenție, la centrele educative sau de detenție în care minorii execută măsurile privative de libertate prevăzute de Legea nr. 286/2009 , cu modificările și completările ulterioare, în domeniul răspunderii penale a minorilor, la persoanele insărcinate cu supravegherea și îndrumarea minorilor aflați în executarea măsurilor neprivative de libertate prevăzute de Legea nr. 286/2009 , cu modificările și completările ulterioare, în domeniul răspunderii penale a minorilor, la centrele de plasament, locuințele de tip familial, asistentă maternală și plasament familial în care minorul este plasat că măsură de protecție specială prevăzută de Legea nr. 272/2004, republicată , cu modificările și completările ulterioare, la familia extinsă, precum și la spitalele de pediatrie;

Avocatul Copilului va primi și solutiona plangerile individuale făcute direct de copii sau de reprezentanții acestora fată de instituții publice din domeniul sănătătii, educației și protecției speciale a copilului. În urmă sesizărilor sau plângerilor, Avocatul Copilului va verifică instituțiile care fac obiectul plângerii.

Totodata Avocatul Copilului va efectuă studii și/sau evaluări, care vor stabili în ce măsură autoritătile din România, dar și specialiștii sau persoanele fizice respectă, în realitate, drepturile copilului.