Selectează o Pagină

Metodele sunt prevăzute în Ordinul 1820/31.03.2020 emis de ministrul finanțelor publice, după cum urmează:

 •  Prospectul de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont

Ministerul Finanțelor Publice lansează emisiunea de certificate de trezorerie cu discont, astfel:

Tabel 1

Codul ISIN Data licitației Data emisiunii Data scadenței Nr. de zile Valoarea emisiunii
– lei –
ROTMTN1SS5Q6 2.04.2020 6.04.2020 5.04.2021 364 500.000.000

Metoda de vânzare este licitația, ce va avea loc la data de 2 aprilie 2020.

Adjudecarea se va face după metoda prețului multiplu care potrivit art.17 alin.(2) din Regulamentul nr.11/29.09.2005, presupune alocarea titlurilor de stat pentru ofertele adjudecate la preţul sau rata dobânzii pe care fiecare dintre ofertanţii câştigători l-a oferit, până la adjudecarea emisiunii. În baza ofertelor de cumpărare adjudecate la preţuri sau rate ale dobânzii diferite se calculează un preţ sau o rată a dobânzii medii de adjudecare.

Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 5.000 lei și poate fi cumpărat de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât și în contul clienților persoane fizice și juridice.

  Oferte de cumpărare:

 • oferte competitive – care trebuie să cuprindă următoarele: instituția, adresa, cont evidentă titluri de stat, telefon și fax.

Numărul de tranșe valorice, la rate diferite ale randamentului nu este restricționat.

 • oferte necompetitive – care pot fi depuse de persoane fizice și juridice, cu excepția instituțiilor de credit, cu indicarea următoarelor elemente: instituția, adresa, cont evidentă titluri de stat, telefon și fax.

Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul valorii aferente fiecărei emisiuni anunțate. Oferta necompetitivă depusă de dealerul primar în contul unui singur client nu va putea depăși valoarea calculată prin aplicarea ponderii anterior menționate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

Fiecare tranșă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 5.000 lei.

Prețul și randamentul se vor determina utilizând următoarele formule:

P = 1 – [(d x r) / 360]
Y = r / P

în care:

P = prețul titlului cu discont, exprimat cu patru zecimale;

d = numărul de zile până la scadență;

r = rata discontului, exprimată cu două zecimale;

Y = randamentul, exprimat cu două zecimale.

Ofertele de cumpărare se transmit la Banca Națională a României, ce acționează în calitate de administrator al pieței primare și secundare a titlurilor de stat și al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitației, în intervalul orar 10:00-12:00.

Ședința de licitație începe după încheierea orarului de transmitere a ofertelor de cumpărare.

Ministerul Finanțelor Publice își rezervă dreptul ca suma împrumutată aferentă unei serii să fie majorată, micșorată sau anulată, în funcție de necesitățile de finanțare și/sau de nivelul randamentului rezultat în urma licitației.

Rezultatul licitației se va stabili în aceeași zi la sediul Băncii Naționale a României de către comisia de licitație constituită în acest scop și va fi dat publicității.

Gestionarea plății certificatelor de trezorerie cu discont se face în conformitate cu regulile Sistemului de înregistrare și decontare a operațiunilor cu titluri de stat – SaFIR.

În cazul în care data la care trebuie efectuată una dintre plățile aferente titlurilor de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii, cu mențiunea că titlurile de stat care se regăsesc în această situație rămân în proprietatea deținătorului înregistrat și nu pot fi tranzacționate.

Din punct de vedere fiscal, se aplică legislația în vigoare.

 • Prospectul de emisiune a obligațiunilor de stat de tip benchmark

Ministerul Finanțelor Publice anunță redeschiderea emisiunilor de obligațiuni de stat de tip benchmark cu scadență la 3, 5, 7, 8 și 10 ani și organizarea de sesiuni suplimentare de oferte necompetitive (SSON), astfel:

Tabel 2

Codul ISIN*) Data licitației Data SSON Data emisiunii Data scadenței Maturitate Nr. de ani Maturitate reziduală Nr. de ani Rata cuponului % Dobânda acumulată
– lei/titlu –
Valoarea nominală a licitației de referință
– lei –
Valoare nominală SSON
– lei –
RO1624DBN027 2.04.2020 3.04.2020 6.04.2020 29.04.2024 7 4.07 3.25 152.29 500,000,000 75,000,000
ROGRXAE5BEO2 6.04.2020 7.04.2020 8.04.2020 8.08.2022 3 2.33 4.00 133.33 500,000,000 75,000,000
RODD24CXRK47 9.04.2020 10.04.2020 13.04.2020 28.07.2025 5 5.29 3.65 129.64 500,000,000 75,000,000
RO1522DBN056 13.04.2020 14.04.2020 15.04.2020 19.12.2022 7 2.68 3.50 56.42 400,000,000 60,000,000
RO1425DBN029 16.04.2020 21.04.2020 22.04.2020 24.02.2025 10 4.85 4.75 37.64 500,000,000 75,000,000
ROAW5KY5CD78 23.04.2020 24.04.2020 27.04.2020 26.01.2028 8 7.75 4.15 52.16 300,000,000 45,000,000
RO1323DBN018 27.04.2020 28.04.2020 29.04.2020 26.04.2023 10 2.99 5.85 4.81 300,000,000 45,000,000

În conformitate cu prevederile Ordinului nr.2231/2008 privind titlurile de stat ce urmează a fi tranzacționate și pe piața administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori București” – S.A., aceste serii se tranzacționează simultan pe piața secundară administrată de Banca Națională a României și pe piața reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori București” – S.A.

Majorarea valorilor nominale totale ale emisiunilor de obligațiuni de stat de tip benchmark se poate face prin redeschideri ulterioare ale acestora.

Valoarea nominală individuală a noilor obligațiuni de stat de tip benchmark este de 5.000 lei.

Dobânda (cuponul) pentru obligațiunile de stat de tip benchmark redeschise, se plătește la datele specificate în prospectele de emisiune aferente, după cum urmează:

Tabel 3

ISIN Ordinul privind prospectul de emisiune aferent emisiunii inițiale Luna lansării
RO1624DBN027 1.169/28.07.2016 August 2016
ROGRXAE5BEO2 1.921/29.03.2019 Aprilie 2019
RODD24CXRK47 1.671/27.02.2020 Martie 2020
RO1522DBN056 1.415/29.10.2015 Noiembrie 2015
RO1425DBN029 855/27.06.2014 Iulie 2014
ROAW5KY5CD78 409/30.01.2020 Februarie 2020
RO1323DBN018 1.750/21.12.2012 Ianuarie 2013

 

Cuantumul dobânzii se determină conform formulei:

D = VN* r/ frecvența anuală a cuponului (1)

în care:

D = dobânda (cuponul);

VN = valoarea nominală;

r = rata cuponului.

Metode de vânzare:

 • licitația – pentru licitațiile de referință, ce vor avea loc la datele prevăzute în Tabel 2. Adjudecarea se va efectua după metoda cu preț multiplu. Cotația de preț va fi exprimată sub formă procentuală, cu patru zecimale.
 • subscripția – pentru SSON, ce va avea loc la datele prevăzute în Tabel 2. Prețul de vânzare este prețul mediu de adjudecare stabilit în licitația de referință.

Cine poate cumpăra obligațiunile de stat de tip benchmark?

 • în cadrul licitației de referință – pot cumpăra dealerii primari, care vor transmite oferte atât în cont propriu, cât și în contul clienților, persoane fizice și juridice.
 • în cadrul SSON – pot cumpăra exclusiv de dealerii primari, care vor transmite oferte în nume și cont propriu.

Oferte de cumpărare

Pentru licitația de referință:

 • oferte competitive – care trebuie să cuprindă următoarele: instituția, adresa, cont evidentă titluri de stat, telefon și fax.

Numărul cotațiilor de preț nu este restricționat.

 • oferte necompetitive – care pot fi depuse de persoane fizice și juridice, cu excepția instituțiilor de credit, cu indicarea următoarelor elemente: instituția, adresa, cont evidentă titluri de stat, telefon și fax.

Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul valorii nominale totale a licitației de referință aferente fiecărei emisiuni anunțate. Oferta necompetitivă depusă de dealerul primar în contul unui singur client nu va putea depăși valoarea calculată prin aplicarea ponderii anterior menționate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al prețului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

Fiecare tranșă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va avea o valoare minimă egală cu valoarea nominală unitară aferentă fiecărui instrument emis.

 Pentru SSON:

 • oferte necompetitive – care pot fi depuse exclusiv de dealerii primari care au participat la licitația de referință cu oferte de cumpărare în nume și în cont propriu, cu indicarea următoarelor elemente: instituția, adresa, cont evidentă titluri de stat, telefon și fax.

Valoarea minimă a ofertei necompetitive transmise în cadrul SSON va fi egală cu valoarea prevăzută în Tabel 2 pentru respectiva SSON.

 Ofertele de cumpărare se transmit la Banca Națională a României, ce acționează în calitate de administrator al pieței primare și secundare a titlurilor de stat și al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitației de referință în intervalul orar 10:00-12:00, respectiv în ziua SSON în intervalul orar 10:00-11:00.

Ședința de licitație începe după încheierea orarului de transmitere a ofertelor de cumpărare.

Ministerul Finanțelor Publice își rezervă dreptul ca suma împrumutată aferentă unei serii să fie majorată, micșorată sau anulată, în funcție de necesitățile de finanțare și/sau de nivelul randamentului rezultat în urma licitației.

Rezultatele licitației de referință/SSON se vor stabili în ziua desfășurării, la sediul Băncii Naționale a României, de către comisia de licitație constituită în acest scop și vor fi date publicității.

Gestionarea plății certificatelor de trezorerie cu discont se face în conformitate cu regulile Sistemului de înregistrare și decontare a operațiunilor cu titluri de stat – SaFIR.

În cazul în care data la care trebuie efectuată una dintre plățile aferente titlurilor de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii, cu mențiunea că titlurile de stat care se regăsesc în această situație rămân în proprietatea deținătorului înregistrat și nu pot fi tranzacționate.

Din punct de vedere fiscal, se aplică legislația în vigoare.

Valoare nominală totală a prospectelor de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark este de 3.500 milioane lei, la care se poate adăuga suma de 450 milioane lei din alocările sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark.