Selectează o Pagină

În calitate de reprezentant al unei societăți poți deține calitatea de persoană responsabilă în vederea identificării beneficiarului real, întrucât, în cele din urmă, tu ești cel care va declara, pe proprie răspundere, persoanele care dețin calitatea de beneficiar real al societății reprezentate de tine.

Așa încât răsufli ușurat când știi că în cadrul uneia din societățile pe care o reprezinți au calitatea de acționari numai persoane fizice.

Tremuri puțin când știi că, în cadrul celei de a doua societăți reprezentată de tine, printre asociații persoane fizice, există și o societate comercială a cărei componență, poate, nu ai cunoscut-o până în prezent. Răsufli ușurat pentru a doua oară când, după furnizarea informațiilor solicitate, observi faptul că societatea în cauză are la rândul ei asociați persoane fizice.

În cele din urmă, ajungi și la cea de a treia societate pe care o reprezinți, pe care ai lăsat-o ultima pe listă, pentru că știi că va fi o provocare să identifici beneficiarii reali.

Această a treia societate are drept asociat unic o societate străină. În acest caz, deja apar primele întrebări, precum: Ce metode trebuie să utilizez pentru a identifica beneficiarul real? Utilizez informațiile publice sau abordez pe cineva din societatea ’’mamă’’?; Ce date soliciți și cui soliciți datele de care tu ai nevoie?

Este foarte probabil ca până în prezent să fi existat o persoană de contact în cadrul societății asociat unic al companiei tale. Astfel încât i te poți adresa pentru a solicita informațiile/documentele de interes.

Primul document de solicitat pentru indentificarea beneficiarului este actul constitutiv al societății din străinătate.

Este probabil ca, din motive de confidențialitate, societatea să nu îți furnizeze acest document. În acest caz, recomandabil ar fi ca reprezentantul acestei din urmă societăți să declare, pe proprie răspundere, la rândul ei, componența societății în cauză.

În orice caz, coroborat cu aceste demersuri, este de recomandat să te folosești și de informațiile publice întrucât există șanse destul de mari de a obține informațiile necesare, însă nimeni nu îți asigură în acest caz certitudinea informațiilor furnizate.

În orice caz, ipotetic vorbind, în cele din urmă societatea străină A a furnizat un raport al componenței sale, iar acest document îți comunică următoarele:

Societatea A este deținută astfel:

45 % de societatea B,

35 % de societatea C și

20 % de societatea D.

La rândul lor, societățile B, C și D sunt deținute astfel:

Societatea B este deținută de alte 3 societăți în cote distincte de: 45%, 35% și 20%.

Societatea C este deținută de 5 persoane fizice în mod egal, iar

Societatea D este deținută de 25 persoane fizice și juridice.

Probabil, după descoperirea acestor informații vei începe să analizezi cu mare atenție prevederile legii care face vorbire de noțiunea de beneficiar real.

Astfel, vei constata următoarele:

  1. Modalitatea în care înțelegi să identifici benefiarul real trebuie ’’arhivată’’, astfel încât să poți arăta în orice moment care a fost modalitatea în care tu ai înțeles să identifici beneficiarul real sau care au fost demersurile realizate pentru identificarea lui și de ce nu s-a atins scopul propus (dificultăţilor întâmpinate).
  2. Beneficiarul real este în mod obligatoriu o persoana fizică (una sau mai multe).
  3. Acea persoană fizică deţine sau controlează în ultimă instanţă societatea supusă înregistrării în registrul comerţului prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate asupra unui procent suficient din numărul de acţiuni ori din drepturile de vot ori prin participaţia în capitalurile proprii ale societăţii respective, inclusiv prin deţinerea de acţiuni la purtător, sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace, alta decât o societate cotată pe o piaţă reglementată care face obiectul cerinţelor de divulgare a informaţiilor în conformitate cu dreptul Uniunii Europene sau cu standarde internaţionale echivalente care asigură transparenţa corespunzătoare a informaţiilor privind exercitarea dreptului de proprietate.
  4. Deţinerea a 25% plus unu acţiuni sau participare în capital al unei societăţi într-un procent de peste 25% de către o persoană fizică este un indiciu al exercitării directe a dreptului de proprietate.
  5. Deţinerea a 25% plus unu acţiuni sau participarea în capital al unei societăţi într-un procent de peste 25% de către o entitate corporativă străină, care se află sub controlul unei persoane fizice, sau de către mai multe entităţi corporative străine, care se află sub controlul aceleiaşi persoane fizice, este un indiciu al exercitării indirecte a dreptului de proprietate.

Analizând organigrama societății tale se poate observa faptul că:

Societățile B (45%) și C (35%) dețin o cotă majoritară în societatea ta, respectiv au o putere de decizie considerabilă asupra societății tale.

Societatea C este deținută de 5 persoane fizice în mod egal, ceea ce înseamnă că fiecare din aceștia deține în mod indirect 7% din societatea reprezentată de tine.

Poate că, în acest moment, te gândești să faci o alegere: vor fi beneficiari reali persoanele fizice destul de ușor identificate (asociații societății C), deci cei care dețin în ultimă instanță societatea ta, ori membrii consiliului de administrație al societății B, cei care controlează în ultimă instanță societatea ta.

 

Pentru a ajunge la această întrebare, am avut în vedere următoarea situație:

În cadrul societății tale trebuie să se ia o decizie de către asociatul unic.

Asociatul unic este condus de cele 3 societăți. Datorită unor prevederi ale actului constitutiv al societății asociat unic, decizia poate fi luată doar cu votul favorabil al societăților B și C.

Societatea B ia decizia respectivă cu acordul persoanelor juridice care ’’o conduc’’, care, la rândul lor sunt controlate de alte persoane fizice sau juridice.

Societatea C, de asemenea, va lua o decizie adoptată cu unanimitate de persoanele fizice ce o dețin, care, în cazul nostru reprezintă și totalitatea membriilor consiliului de administrație.

În cele din urmă, societatea B votează contra, ceea ce înseamnă că societatea C nu mai poate lua o decizie asupra societății tale întrucât nu are acordul societății B.

Avându-se în vedere această situație, continui să cauți beneficiarii reali în lanțul persoanelor care dețin societatea B, avându-se în vedere puterea pe care aceasta o are asupra societății tale ori tragi concluzia că beneficiarii reali sunt persoanele fizice din cadrul societății C?

Dacă ai ajuns la acest impas, ar fi recomandabil să ne scrii.

Noi avem o părere asupra speței tale și ne dorim să o împărtășim cu tine.