Selectează o Pagină

Prin OUG nr. 30/2020, guvernul a stabilit că pe perioada stării de urgentă decretate, în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activității, ca urmare a efectelor pandemiei, contractele de muncă pot fi suspendate din inițiativa angajatorului, perioada pentru care salariații respectivi pot beneficia de o indemnizație de șomaj tehnic.

Indemnizația este supusă impozitării și plății contribuțiilor sociale, dar nu se acordă deduceri personale la calculul impozitului pe venit din salarii, conform art. XI alin. (6) din ordonanță coroborat cu art. 78 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal. Pentru această indemnizație angajatorul nu datorează contribuție asiguratorie pentru muncă.

Pentru acordarea sumelor necesare plății indemnizației de șomaj tehnic, angajatorii trebuie să depună, prin poștă electronică, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, precum și a municipiului București, în raza căruia își au sediul social, următoarele documente:

  1. o cerere semnată și datată de reprezentantul legal (pentru model cerere click aici)
  2. o declarație pe proprie răspundere (pentru model declarație click aici) și
  3. lista persoanelor care urmează să beneficieze de această indemnizație, asumată de reprezentantul legal al angajatorului (pentru model listă click aici).

*documentele se vor depune în luna curentă pentru plata indemnizației din luna anterioară.

Perioada în care salariații au contractele de muncă individuale suspendate constituie stagiu de cotizare în sistemul de asigurări sociale de sănătate fără plata contribuției. Pentru stabilirea și calculul indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate prevăzute de OUG nr. 158/2005, se utilizează salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, în vigoare în perioada respectivă.