Selectează o Pagină
 1. PREAMBUL

Având în vedere impactul semnificativ pe care măsurile economice îl au în mediul de afaceri, Președintelui României prin Decretul nr.195/16.03.2020 de instituire a stării de urgență pe teritoriul României a adoptat o serie de măsuri economice, printre care și eliberarea certificatelor de situație de urgență.

Astfel, în temeiul art.12 din Anexa 1 a Decretului sus-menționat, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, eliberează, la cerere, operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul COVID-19, certificate de situația de urgență pe bază de documente justificative.

În ordinea de zi din cadrul primei ședințe de Guvern, care a avut loc în sistem de teleconferință la data de 18.03.2020 a fost cuprins și Proiectul de Hotărâre privind adoptarea certificatelor de urgență (CSU) de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, la cerere, operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS–CoV-2.

 1. FACILITĂȚI

Conform comunicatului postat de către Ministerul Finanțelor Publice, măsurile fiscal-bugetare pentru sprijinirea economiei și companiilor afectate de răspândirea virusului COVID-19, aprobate în ședința de Guvern miercuri, 18.03.2020, prevăd și situația ca pe durata stării de urgență, întreprinderile mici și mijlocii care dețin certificatul de situație de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, să beneficieze de amânarea la plată pentru serviciile de utilități – electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice și de internet, precum și de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare.

 

 1. CONDIȚII DE ACORDARE A CERTIFICATULUI DE SITUAȚIE DE URGENȚĂ

Operatorii economici aferenți următoarelor domenii de activitate pot solicita eliberarea acestor certificate:

a) transport;

b) turism;

c) HoReCa;

d) organizări de evenimente;

e) publicitate;

f) învățământ privat și activități adiacente;

g) industria confecțiilor, încălțămintei și pielăriei;

h) servicii destinate populației.

*Pentru a obține CSU, operatorul economic trebuie să aibă principala activitate în cel putin unul dintre domeniile de activitate sus-menționate.

Lista codurilor CAEN urmează să fie stabilită prin Ordin al ministrului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri.

 1. PROCEDURĂ

Solicitarea eliberării CSU se va face exclusiv prin intermediul mijloacelor electronice, prin accesarea site-ului http://prevenire.gov.ro/, care va avea o platformă destinată în acest scop.

* În termen de 5 zile de la publicarea în Monitorul Oficial a Hotărârii, Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri va asigura adaptarea și funcționarea acestei platforme.

Operatorul economic trebuie să indice următoarele informatii:

 1. datele de indentificare;
 2. motivul solicitării;
 3. justificarea solicitării;
 4. date cu privire la situația financiară.

Documentele justificative pe care operatorul trebuie să le depună odată cu solicitarea prin intermediul platformei sunt reprezentate de următoarele:

 1. certificatul unic de înregistrare;
 2. CI administrator/ administratori/ reprezentant legal;
 3. balanță contabilă certificată, pe luna în care s-a observat o scădere a încasărilor cu un procent de minim 40% față de perioada similară a anului precedent solicitării, împreună cu balanța contabilă la care face referire în raportare, cu precizarea că dacă acest prag minim de 40% nu este îndeplinit, operatorul va furniza suplimentar alte documente justificative care să probeze că este în dificultate prin prisma apariției situației de urgență;
 4. certificatul constatator eliberat de către Oficiul Național al Registrului Comerțului;
 5. declarație pe propria răspundere, prin care, solicitantul își asumă pe deplin că cele declarate, precum și documentele încărcate, sunt veridice, respectiv faptul că scăderea a fost cauzată de apariția situației de urgență pe care o prezintă;
 6. împuternicire, cu mențiunea că toate documentele încărcate pe platformă vor fi semnate electronic de către reprezentant/împuternicit.

Comisiile de Analiză din cadrul Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri vor soluționa cererile solicitanților printr-o procedură, adaptată contextului actual.

Astfel, Comisiile vor proceda la o verificare formală de existență a documentelor pe platformă, iar ca urmare a  îndeplinirii condițiilor necesare de către operatorul economic, vor genera CSU-ul și îl vor transmite în termen de 5 zile lucrătoare prin intermediul platformei, prin e-mail.

*Se are în vedere și scăderea încasărilor cu un procent de minim 40% față de perioada similară a anului precedent solicitării.

În măsura în care pragul minim de 40% în scăderea cifrei de afaceri nu este atins, Comisiile vor verifica documentele justificative furnizate suplimentar, care atestă stare de dificultate în care se află operatorul, urmând a stabili existența situației de urgență.

Termenul în care solicitantul va primi un răspuns cu privire la acordarea CSU este de maximum 20 de zile lucrătoare, fiindu-i comunicat prin e-mail.

* CSU pot fi solicitate exclusiv pe durata situației de urgență (i.e. 30 de zile de la data intrării în vigoare a Decretului) dar sunt valabile pe toată durata anului acordării.

Cu toate acestea, raportându-ne la  prevederile Ordonanței de Urgență nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, în funcție de evoluția situațiilor de pericol, Președintele României, cu încuviințarea Parlamentului, poate prelungi durata stării instituite.

 

Obținerea unui certificat de urgență în contextul actual reprezintă o măsură bună, care vine în sprijinirea mediului de afaceri din România, având în vedere dificultățile cu care se confruntă operatorii economici.