Selectează o Pagină

Conform noilor reguli instituite de Guvern prin OUG nr. 52/2016 se transferă din sarcina profesioniștilor bancari o serie de obligații (precum obligația de informare și previzibilitate a clauzelor contractuale) în sarcina intermediarilor de credite, de regulă consilierii financiari ce promovează în mod comisionat serviciile oferite de bănci.
Potrivit unui comunicat de presă realizat de ANPC Conform OUG nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, începand cu data de 21 martie 2017 își pot continua activitatea de intermediere de credite doar intermediarii persoane fizice autorizate sau persoane juridice care îndeplinesc o serie de condiții, în acest fel realizându-se o mai mare exigență în ceea ce privește respectarea legislației consumatorului și cea privind clauzele abuzive.
Exigențele ce trebuie respectate sunt enumerate de ANPC pe site-ul oficial. Vom face o scurtă trecere în revistă a câtorva din cele mai importante:

1. Deținerea unei asigurări de răspundere civilă profesională care acoperă teritoriile în care oferă servicii sau o altă garanție comparabilă pentru răspunderea care decurge din neglijența profesională.
Suma minima a asigurării de răspundere profesională sau a garanției comparabile pe care intermediarii de credit trebuie să o dețină este: 460 000 EUR pentru fiecare solicitare de daune individuală; în total, 750 000 EUR pe an calendaristic pentru toate solicitările de daune.

2. Cerințele minime în materie de cunoștințe și competențe pentru personalul creditorilor, al intermediarilor de credite și al reprezentanților desemnați trebuie să includă:
– cunoștințe corespunzătoare cu privire la produsele de credit și la serviciile accesorii oferite în mod obișnuit cu acestea;
– cunoștințe adecvate privind legislația din domeniul contractelor de credit pentru consumatori, inclusiv din domeniul protecției consumatorilor;
– cunoștințe corespunzătoare cu privire la procesul de achiziționare de bunuri imobile și înțelegerea acestuia;
– cunoștințe corespunzătoare cu privire la evaluarea garanțiilor;
– cunoștințe corespunzătoare cu privire la organizarea și funcționarea registrelor funciare;
– cunoștințe corespunzătoare cu privire la piața din statul membru relevant;
– cunoștințe corespunzătoare cu privire la standardele de etica în afaceri;
– cunoștințe corespunzătoare cu privire la procesul de evaluare a bonității consumatorilor sau, după caz, competente în evaluarea bonității consumatorilor;
– un nivel corespunzător de competente în domeniile financiar și economic.
Acestea au rolul de a asigura informarea corespunzătoare a consumatorului.

3. Transmiterea unor documente până la data de 21 martie 2017

Sursă oficială: http://www.anpc.gov.ro/…/incepand-cu-data-de-21-martie-2017…