Selectează o Pagină

Dragi cititori,

Vă informăm că urmatoarea modificare legislativă importanta din domeniul construcțiilor din România va veni odată cu adoptarea proiectului de lege pentru Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor.

Menționăm faptul că adoptarea acestui cod a fost amânată până în toamna acestui an, în urma criticilor exprimate de profesioniști din industrie. Ordinul Arhitecților a avertizat că implementarea prematură a acestui cod ar putea duce la consecințe similare cu cele din Turcia, într-un context în care această nouă legislație ar reuni reglementările din cele trei domenii menționate, stabilite anterior de multiple acte normative.

Principalele acte normative care urmează a fi incluse în acest Cod sunt:

Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții;
Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism;
Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Acest Cod vine cu intenția de a reforma major cele trei domenii menționate, facilitând o reconcepere și o abordare inovativă a proceselor specifice acestora. De asemenea, apariția Codului amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, avem speranta, ca va aduce beneficii precum debirocratizarea, reducerea numărului de avize și acorduri, precum și introducerea unor noi mecanisme pentru asigurarea unor procese administrative mai eficiente, digitalizate și în conformitate cu standardele de calitate în construcții.

Codul va facilita, de asemenea, identificarea clară a actorilor implicați în procesele specifice, precum și o organizare modernă și eficientă a structurilor de specialitate la nivel județean și local, cu resurse umane competente.

Adoptarea Codului amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor este considerată necesară datorită identificării mai multor probleme în ultima vreme, printre care:

Insuficienta corelare a actelor normative și apariția unor contradicții și inadvertențe între acestea;
Un vid legislativ care nu răspunde unor probleme concrete apărute în practica administrativă;
Prevederi neclare și interpretabile ale unor acte normative;
Ineficiența mecanismelor de control și proceduri inadecvate în domeniul disciplinei și controlului în construcții.
Pentru a asigura o implementare coerentă și adecvată a Codului, pașii în direcția reunirii prevederilor din cele trei domenii au fost făcuți acum doi ani, când, prin HG nr. 298/2021, au fost aprobate tezele prealabile ale Codului amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor.

În final, ne dorim ca acest Cod să contribuie la o mai bună organizare și eficiență în domeniul construcțiilor din România, iar echipa noastră de avocați este pregătită să vă ofere suport și asistență în navigarea prin aceste schimbări legislative și în protejarea intereselor dumneavoastră într-un mediu în continuă schimbare.

Cu încredere,