Selectează o Pagină

Ești persoană fizică și nu te încadrezi în una dintre categoriile de persoane fizice exceptate de la plată contribuției de asigurări sociale de sănătate în conformitate cu prevederile art.154 Cod fiscal și ai realizat în anul 2017 venituri cumulate de cel puțin 22.800 lei, din următoarele categorii:

  1. a) venituri din activităti independente;
  2. b) venituri din asocieri cu persoane juridice;
  3. c) venituri din cedarea folosinței bunurilor;
  4. d) venituri din investiții;
  5. e) venituri din activităti agricole, silvicultură și piscicultură;
  6. f) venituri din alte surse

atunci ești obligat ca până la 31 ianuarie să completezi și să depui formularul/declarație 600, la organul fiscal central competent.

Ordinul nr.4140 din 27 decembrie 2017 pentru aprobarea modelului și conținutului acestui formular a fost publicat în MO 1041/2017. Formularul se utilizează de persoanele fizice care sunt obligate la plată C.A.S. și C.A.S.S. în anul 2018, precum și de persoanele fizice care doresc, prin opțiune, să se asigure.

Formularul/declarație se utilizează pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurari sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, începând cu anul fiscal 2018.

În situația în care începi o activitate nouă în cursul anului, vei depune declarația în termen de 30 de zile de la data începerii.