Selectează o Pagină

Vești bune pentru MEDICI dar și pentru PACIENȚI

Ca întodeauna, în România ca lucrurile să poată avansa trebuie să se întâmple o nenorocire care să ne tragă un semnal de alarmă.

În ianuarie 2017 a fost emis raportul Corpului de Control al Primului-Ministru din subordinea Guvernului ce a efectuat o analiză a problematicilor sistemului sanitar român, precum și a sistemului de urgență și s-au dispus o serie de MĂSURI IMPORTANTE în baza cărora ar trebui să ne așteptăm la o îmbunătățire a condițiilor de tratament din România.

Acest raport a fost emis ca urmare a constatării a unui număr foarte mare de infecții nosocomiale survenite la pacienții ce au fost internați și tratați în urma nefericitului incident de la CLUBUL COLECTIV.

Având în vedere că se alocă doar 3- 3.5 % din PIB acestui domeniu, considerăm că este necesar să ne administrăm cu resursele pe care le avem la dispoziție în scopul prevenției oricărui eveniment nefericit, ulterior fiind imposibil să soliciți tragerea la răspundere pentru faptul că nu au existat dotări suficiente sau condiții de tratament ce nu ating standardele moderne.

De aceea, înainte de a detalia măsurile pe care trebuie să le așteptam considerăm că este foarte important ca în activitatea medicală să existe și CONCURSUL PACIENȚILOR drept pentru care în scopul educării acestora arătăm câteva concluzii ale raportului:

„Analiza indicatorilor specifici activității desfășurate în UPU/CPU (Unitate / Compartiment Primire Urgente) din cadrul spitalelor verificate au evidențiat următoarele aspecte”:

-insuficiența personalului medical cauzată în special de demotivarea corpului medical (salarizare, condiții de lucru, deprecierea statutului social etc);
-aglomerarea UPU/CPU cu pacienți cu cazuri necritice (aceștia se internează pentru a-și efectua analize în regim de urgență și gratuit ori reprezintă cazuri sociale fiind neasigurați);
-insuficienta dotare materială (medicamente și materiale sanitare);
-domeniul sănătății incomplet reglementat;

Acestea fiind spuse, ca activitatea medicală să dea rezultate benefice pentru pacient este necesar ca între personalul medical și pacient să existe o încredere, o susținere și o înțelegere reciprocă, evitându-se modurile externe de constrângere ce produc repercursiuni asupra libertății actului medical, astfel încât prin mijloacele puse la dispoziție să reușim să găsim soluțiile favorabile și rapide în tratarea afecțiunilor medicale.

În speranța unei îmbunătățiri a tuturor problemelor sanitare existente de la revoluție, enumerăm câteva din cele mai importante măsuri dispuse de către corpul de control:

-Motivarea corpului medical (salarizare, condiții de lucru etc.) în vederea stopării migrației personalului medical în străinătate;
-Susținerea creșterii cotei de finanțare a sistemului de sănătate publică și promovarea creșterii transparenței în finanțarea sistemului de sănătate publică;
-Recalcularea pachetului de servicii medicale de bază și stabilirea resurselor necesare finanțării acestora;
-Creșterea controlului calității serviciilor medicale;
-Creșterea rolului DSP-MB în monitorizarea și controlul calității serviciilor medicale, inclusiv a celor de urgență;
-Dimensionarea și dezvoltarea sistemului medical pe toate palierele acestuia (medicină intraspitalicească, medicină de urgență, medicină ambulatorie etc);
-Cooptarea capitalului privat în asistența medicală publică;

Așadar, așteptăm rezultate de îmbunătățire a calității serviciilor și implicit a calității vieții, dar neexistând încă un proiect ori un termen de implementare, acestea pot fi concretizate chiar după anul 2020.