Selectează o Pagină

În ceea ce privește evoluția COVID-19, art. 91 al Anexei 1 a Decretului 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României prevede că instituțiile și autoritățile publice, precum și operatorii privați contribuie la campania de informare publică privind măsurile adoptate și activitățile desfășurate la nivel național.

În situația propagării unor informații false în mass-media și în mediul on-line cu privire la evoluția COVID-19 și la măsurile de protecție și prevenire, au fost luate următoarele măsuri:

  • Luarea de către instituțiile și autoritățile publice a măsurilor necesare informării în mod corect și obiectiv a populației.
  • Persoanele care furnizează informații false cu privire la evoluția COVID-19 și la măsurile de protecție și prevenire, fie prin servicii de găzduire, fie prin servicii de conținut sunt obligate ca, la decizia motivată a Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, să întrerupă imediat, cu informarea utilizatorilor, transmiterea într-o rețea de comunicații electronice ori stocarea conținutului, prin eliminarea acestuia la sursă.
  • Dacă eliminarea la sursă a conținutului fals nu este fezabilă, furnizorii de rețele de comunicații electronice destinate publicului sunt obligați ca, la decizia motivată a Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, să blocheze imediat accesul la respectivul conținut și să informeze utilizatorii.
  • La decizia motivată a Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, furnizorii de rețele de comunicații electronice destinate publicului au obligația de a bloca imediat accesul utilizatorilor din România la conținutul care promovează știri false cu privire la evoluția COVID-19 și la măsurile de protecție și prevenire și este transmis într-o rețea de comunicații electronice de către persoane care nu se află sub jurisdicția legislației naționale.