Selectează o Pagină

La data de 05.03.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial al României Ordinul Președintelui ANAF nr. 614 din 03.03.2020 privind modificarea Ordinului Președintelui ANAF nr. 147/2020 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii, precum și a modelului și conținutului unor formulare.

În contextul actual, formularul 230 permite redirecționarea impozitului pe venit către bursele private, a unui procent de:

 • 3,5% din impozitul anual datorat pentru perioada 1 aprilie – 31 decembrie 2019;
 • 2% din impozitul anual datorat pentru perioada 1 ianuarie – 31 martie 2019.

(În acest caz, se aplică regulile anului trecut potrivit cărora procentul de 3,5 % a impozitului pe venit se putea redirecționa numai către ONG-urile care sunt înscrise în Registrul entităţilor/unităţilor de cult, iar pentru susținerea burselor private se aplică procentul de 2%.)

Caracterul de noutate îl reprezintă majorarea procentului impozitului pe venit către bursele private de la 2% la 3,5% pentru perioada 1 aprilie-31 decembrie 2019.

Formularul 230 (pentru formular click aici) poate fi completat de:

Persoane care au realizat venituri din:

 • salarii;
 • pensii;
 • activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportive;
 • activităţi independente/activități agricole, impuse pe bază de normă de venit;
 • activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reține la sursă;
 • drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real;
 • cedarea folosinței bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit.

Persoane fizice care au realizat venituri din:

 • activități independente;
 • activități agricole;
 • din drepturi de proprietate intelectuală;
 • cedarea folosinței bunurilor.

*Această categorie de contribuabili poate să redirecționeze cei 3,5% din impozitul anual datorat către o entitate non-profit sau către susținerea de burse private, pentru întreg anul 2019, respectiv 1 ianuarie – 31 decembrie 2019.

Termenul de depunere al formularului 230 este 25 mai 2020.

*Persoanele care au ales să redirecționeze impozitul anual datorat până la data de 05.03.2020, prin intermediul formularelor vechi, nu trebuie să refacă documentația.

Rămâne de actualitate posibilitatea de a redirecționa acești bani timp de doi ani către aceeași entitate, urmând ca cererea să fie reînnoită după expirarea acestei perioade.