Selectează o Pagină

Astăzi discutăm despre formele de impozitare ilegală a resurselor financiare.

Este necesar să definim anumite noțiuni în baza cărora, cumva, s-au eludat dispozițiile legale ce reglementează modalitățile de constituire a anumitor forme de exercitare a profesiei și/sau activităților comerciale.

Tratatul de drept comercial român specifică următoarele: ”activitățile care fac obiectul întreprinderii civile sunt activitățile desfășurate în cadrul profesiilor liberale (activități avocațiale, medicale etc.).

Aceste persoane au calitatea de profesionist în baza legilor speciale ce reglementează exercițiul profesiilor, punând la dispoziția celor interesați cunoștințele și competențele lor pentru care primesc onorarii ȘI NU PROFIT”.

Codul fiscal Reglementează în titlul II impozitul pe profit şi în tilul IV impozitul pe venit, care sunt calculate în cotă procentuală similară.

Cu alte cuvinte… impozitul pe venit, este de fapt un impozit pe profit.

Deși aceste venituri ar trebui să reprezinte o redevență cu scop de salarizare/compensare pentru efortul intelectual sau fizic prestat, întrucât activitatea liberală nu are ca principal scop obținerea de profit ca în cazul întreprinderilor, touși… în România orice este posibil; nu se ține cont niciodată de cursul istorico-teleologic al legii ci numai de interesele fixe, actuale ale unei ideologii de dreaptă politică.