Selectează o Pagină

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 21 din 7 ianuarie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 370 din 21 decembrie 2021. Scopul său este stabilirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul activităților desfășurate de către furnizorii de servicii de jocuri de noroc. Acest ordin a fost emis în aplicarea art. 59 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

Aplicarea sa vizează trei tipuri de furnizori de servicii de jocuri de noroc:

– persoane juridice române, pentru activitatea de servicii de jocuri de noroc desfășurată pe teritoriul României în temeiul unei licențe de organizare emise de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc;

– sucursale din România ale persoanelor juridice străine, pentru activitatea de servicii de jocuri de noroc desfășurată pe teritoriul României în temeiul unei licențe de organizare emise de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc;

– persoane juridice străine, pentru activitatea de servicii de jocuri de noroc desfășurată pe teritoriul României în temeiul unei licențe de organizare emise de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc.

În ceea ce privește conținutul ordinului, măsurile sunt împărțite pe patru capitole, precizând obligațiile furnizorilor de servicii de jocuri de noroc, cerințe privind măsurile de cunoaștere a clientelei, activitatea de supraveghere și control a Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și măsurile generale de contracarare și de diminuare a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului.

Obligațiile furnizorilor de servicii de jocuri de noroc constă în identificarea, evaluarea și gestionarea riscului de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, conform politicilor și normelor interne stabilite, în ceea ce privește clientela, tipul activităților de jocuri de noroc, canalele prin care acestea sunt oferite, tipul de tranzacții (inclusiv cumpărarea/schimbarea de jetoane) și conexiunile cu zonele geografice.

Politicile și normele interne sunt stabilite luând în considerare o serie de factori de risc specifici fiecărui joc de noroc în parte ori categoriei de jocuri de noroc similare. Spre exemplu, pentru categoria „cazinouri; cluburi de poker; festival de poker”, factorii de risc pot fi:

– tranzacțiile cu numerar;

– creditarea jucătorilor;

– desfășurarea în incinta organizării jocurilor de noroc a unor activități de cămătărie;

– jucătorii/clienți ocazionali.

În stabilirea politicilor și normelor interne, furnizorii de servicii de jocuri de noroc trebuie să aibă în vedere includerea anumitor măsuri precum:

– măsuri aplicabile în materie de cunoaștere a clientelei;

– mecanismele de evaluare pe bază de risc față de clienți și de operațiunile derulate de aceștia;

–  măsuri aplicabile în materie de raportare și de furnizare promptă a datelor la solicitarea autorităților competente, în formatul și metodologia stabilite de acestea;

– standardele pentru angajare și verificările efectuate în acest sens, precum și programele de pregătire a personalului cu atribuții în domeniul combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului și de instruire și evaluare periodică a angajaților.

Legat de clientelă, ordinul impune furnizorilor de servicii de jocuri de noroc cerințe privind măsurile de cunoaștere a clientelei. Prin urmare, înainte de inițierea unei relații de afaceri, furnizorii de servicii de jocuri de noroc aplică măsuri standard de cunoaștere a clientelei, asigurând colectarea unor informații minime despre client, precum:

– numele, prenumele și pseudonimul, dacă este cazul;

– data și locul nașterii;

– codul numeric personal sau, dacă este cazul, un alt element unic de identificare similar;

Furnizorii de servicii de noroc trebuie, totodată, să verifice documentele și informațiile, și să efectueze o revizuire periodică a profilului clientului.

În procesul de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului în domeniul jocurilor de noroc, un rol foarte important îl are Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, care desfășoară activitatea de supraveghere și control.

ONJN desfășoară activități de control periodic, la nivel național, cu notificarea prealabilă a furnizorului de servicii de jocuri de noroc, sau control inopinat, fără notificarea prealabilă a furnizorului. Aceste activități de control sunt derulate în mod operativ, de către personalul din cadrul Direcției generale de supraveghere și control din cadrul ONJN, la sediul furnizorului de servicii de jocuri de noroc, la sediul ONJN sau la un sediu ales de comun acord de către personalul instituției cu reprezentanții furnizorului controlat.

În cele din urmă, în funcție de specificul activității de jocuri de noroc, furnizorii de servicii de jocuri de noroc au obligația să respecte măsuri generale de contracarare și de diminuare a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului, cum ar fi:

– verificarea bunurilor, dacă se cunosc, dacă se suspectează sau există motive întemeiate să se suspecteze că acestea provin din săvârșirea de infracțiuni sau au legătură cu finanțarea terorismului;

– intensificarea aplicării măsurilor standard de cunoaștere a clientelei;

– întocmirea documentelor adecvate cu privire la rezultatele obținute, ca urmare a evaluării relației de afaceri, dacă este necesar;

– verificarea periodică a mențiunilor cu privire la beneficiarul real, mai cu seamă a identității acestuia, iar în cazul persoanelor juridice, a formei de proprietate și a statutului acesteia.