Selectează o Pagină

Legea 164/2023: Reglementarea Investițiilor Străine Directe în Uniunea Europeană

Introducere: Legea 164/2023 reprezintă un pas semnificativ în direcția reglementării investițiilor străine directe în Uniunea Europeană. Această lege a fost aprobată pentru a pune în aplicare Regulamentul (UE) 2019/452 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 martie 2019, care stabilește un cadru pentru examinarea și monitorizarea investițiilor străine directe în UE. În plus, legea aduce modificări semnificative Legii concurenței nr. 21/1996, cu scopul de a asigura un climat concurențial corect și echitabil.

Reglementare Investiții Străine Directe   

Regulament (UE) 2019/452 și Legislație UE

Regulamentul (UE) 2019/452, adoptat în martie 2019, a fost creat pentru a aborda preocupările privind investițiile străine directe în Uniunea Europeană

Acesta a fost elaborat cu scopul de a proteja interesele strategice ale UE și de a preveni amenințările la adresa securității și stabilității economice. Prin intermediul acestui regulament, se stabilește un cadru pentru examinarea și monitorizarea investițiilor străine directe, permițând statelor membre să ia măsuri pentru a proteja aceste interese.

Principalele Dispoziții ale Legii 164/2023:

  1. Elaborarea de Analize și Studii de Specialitate: Legea 164/2023 prevede că experții vor elabora analize și studii de specialitate, oferind astfel o bază solidă pentru luarea deciziilor cu privire la investițiile străine directe. Aceste analize vor fi folosite pentru a evalua impactul investițiilor asupra economiei și securității naționale.
  2. Recomandări și Opinii pentru Autoritățile Competente: Experții desemnați în cadrul Comisiei pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe (CEISD) vor emite recomandări și opinii care vor fi luate în considerare de către autoritățile competente în procesul de analiză și autorizare a investițiilor străine.
  3. Modificări ale Legii Concurenței: Legea 164/2023 aduce modificări semnificative ale Legii concurenței nr. 21/1996 pentru a asigura un mediu concurențial corect și echitabil în ceea ce privește investițiile străine directe.

Concluzie: Legea 164/2023 reprezintă un pas important în direcția consolidării cadrului legal privind investițiile străine directe în Uniunea Europeană. Prin punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/452, această lege urmărește să protejeze interesele strategice ale UE și să asigure un proces de examinare riguros pentru investițiile care ar putea afecta securitatea și stabilitatea economică a Uniunii. Prin intermediul activităților experților și a modificărilor aduse Legii concurenței, această lege contribuie la consolidarea și consolidarea controlului asupra investițiilor străine directe în UE.