Selectează o Pagină

Riscurile de spalare a banilor si de finantare a terorismului reprezinta o preocupare majora pentru sistemul financiar si pentru securitatea cetatenilor sai.

Astfel, la data de 11 iulie 2019 a fost promulgata Legea nr. 129 privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului.

Unitatea de Informatii Financiare a Romaniei (FIU) de tip administrativ este Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, care are rol de lider in elaborarea, coordonarea si implementarea sistemului national de combatere a spalarii banilor si finantarii terorismului.

Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor colecteaza, proceseaza si analizeaza informatile financiare.

In conditiile in care, din analiza datelor si informatiilor prelucrate la nivelul institutiei, rezulta indicii temeinice cu privire la spalarea banilor sau de finantarea terorismului, Oficiul informeaza de indata Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, institutia informeaza de indata Serviciul Roman de Informatii cu privire la suspiciuni de finantare a terorismului, sau informeaza organele de urmarire penala cu privire la indicii de savarsire a altor infractiuni decat cele de spalare a banilor sau de finantare a terorismului, in conformitate cu prevederile legii speciale, fiind astfel conturata functia de diseminare a informatiilor catre autoritatile competente.

Entitatile raportoare care intra sub incidenta Legii nr.129/2019 sunt urmatoarele:

 1. institutiile de credit persoane juridice romane si sucursalele institutiilor de credit persoane juridice straine;
 2. institutiile financiare persoane juridice romane si sucursalele institutiilor financiare persoane juridice straine;
 3. administratorii de fonduri de pensii private, in nume propriu si pentru fondurile de pensii private pe care le administreaza, cu exceptia caselor de pensii ocupationale profesionale;
 4. furnizorii de servicii de jocuri de noroc;
 5. auditorii, expertii contabili si contabilii autorizati, evaluatorii autorizati, consultantii fiscali, persoanele care acorda consultanta financiara, de afaceri sau contabila, alte persoane care se angajeaza sa furnizeze, direct sau prin intermediul altor persoane cu care persoana respectiva este afiliata, ajutor material, asistenta sau consiliere cu privire la aspectele fiscale, financiare, ca activitate economica sau profesionala principala;
 6. notarii publici, avocatii, executorii judecatoresti si alte persoane care exercita profesii juridice liberale, in cazul in care acorda asistenta pentru intocmirea sau perfectarea de operatiuni pentru clientii lor privind cumpararea ori vanzarea de bunuri imobile, actiuni sau parti sociale ori elemente ale fondului de comert, administrarea instrumentelor financiare, valorilor mobiliare sau a altor bunuri ale clientilor, operatiuni sau tranzactii care implica o suma de bani sau un transfer de proprietate, constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii ori de instrumente financiare, organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, functionarii sau administrarii unei societati; constituirea, administrarea ori conducerea unor astfel de societati, organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare sau a altor structuri similare, precum si in cazul in care participa in numele sau pentru clientii lor in orice operatiune cu caracter financiar ori vizand bunuri imobile; crearea, functionarea sau administrarea de fiducii, societati, fundatii sau structuri similare;
 7. furnizorii de servicii pentru societati sau fiducii, altii decat cei prevazuti la lit. e) si f);
 8. furnizorii de servicii de schimb intre monede virtuale si monede fiduciare;
 9. furnizorii de portofele digitale;
 10. agentii si dezvoltatorii imobiliari, inclusiv atunci cand actioneaza in calitate de intermediari in inchirierea de bunuri imobile, dar numai in ceea ce priveste tranzactiile pentru care valoarea chiriei lunare reprezinta echivalentul in lei a 10.000 euro sau mai mult;
 11. alte persoane care, in calitate de profesionisti, comercializeaza bunuri, numai in masura in care efectueaza tranzactii in numerar a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 10.000 euro, indiferent daca tranzactia se executa printr-o singura operatiune sau prin mai multe operatiuni care au o legatura intre ele;
 12. persoanele care comercializeaza opere de arta sau care actioneaza ca intermediari in comertul de opere de arta, inclusiv atunci cand aceasta activitate este desfasurata de galerii de arta si case de licitatii, in cazul in care valoarea tranzactiei sau a unei serii de tranzactii legate intre ele reprezinta echivalentul in lei a 10.000 euro sau mai mult;
 13. persoanele care depoziteaza sau comercializeaza opere de arta sau care actioneaza ca intermediari in comertul cu opere de arta, atunci cand aceasta activitate este desfasurata in zone libere, in cazul in care valoarea tranzactiei sau a unei serii de tranzactii legate intre ele reprezinta echivalentul in lei a 10.000 euro sau mai mult.

In conformitate cu prevederile legale, Oficiul primeste de la entitatile raportoare trei tipuri de rapoarte:

 • Raportul de tranzactii suspecte;
 • Raportul privind operatiunile cu sume in numerar, in lei sau in valuta, a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 10.000 euro, inclusiv operatiunile care au o legatura intre ele;
 • Raportul pentru transferurile externe in si din conturi pentru sume a caror limita minima este echivalentul in lei a 10.000 euro, inclusiv operatiunile care au o legatura intre ele.

La nivelul prevederilor Legii nr. 129/2019 au existat o serie de lacune, care intre timp au fost remediate, precum:

 • nu erau menionate documentele pe baza carora se stabileste beneficiarul real;
 • nu erau precizate criteriile potrivit carora se stabileste caracterul suspect al tranzactiilor ce trebuie raportate la Oficiu;
 • lipseau precizari privind obligaia desemnarii persoanelor responsabile referitoare la anumite categorii de entitati.

Totadata, cu titlu de actualitate, la 18 martie 2021 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Ordinul ONPCSB nr. 47/2021, prin care Legea nr.129/2019 a suferit o serie de modificari, pe care le puteti afla accesand link-ul: https://www.ionescu-asociatii.ro/legea-nr-129-din-11-iulie-2019-pentru-prevenirea-si-combaterea-spalarii-banilor-si-finantarii-terorismului/.

Este necesar obtinerea unui cont in Sistemul Electronic de Transmisie Date(SETD) daca entitatea raportoare are de transmis unul din rapoartele prevazute la art. 6 si 7 din Legea nr. 129/2019, respectiv:

Art. 6 – (1) Entitatile raportoare sunt obligate sa transmita un raport pentru tranzactii suspecte exclusiv Oficiului daca acestea cunosc, suspecteaza sau au motive rezonabile sa suspecteze ca:

 1.   a) bunurile provin din savarsirea de infractiuni sau au legatura cu finantarea terorismului; sau
 2.   b) persoana sau imputernicitul/reprezentantul/mandatarul acesteia nu este cine pretinde a fi; sau
 3.   c) informatiile pe care entitatea raportoare le detine pot folosi pentru impunerea prevederilor prezentei legi; sau
 4.   d) in orice alte situatii sau cu privire la elemente care sunt de natura sa ridice suspiciuni referitoare la caracterul, scopul economic sau motivatia tranzactiei, cum ar fi existenta unor anomalii fata de profilul clientului, precum si atunci cand exista indicii ca datele detinute despre client ori beneficiarul real nu sunt reale sau de actualitate, iar clientul refuza sa le actualizeze ori ofera explicatii care nu sunt plauzibile.

    (2) *** Abrogat prin O.U.G. nr. 111/2020

    (3) Entitatile raportoare considera ca suspecta tranzactia ce urmeaza a fi efectuata in situatia in care Oficiul solicita acest lucru si transmit un raport inainte de efectuarea oricarei tranzactii aferente clientului care are legatura cu suspiciunea raportata.   

(4) Agentia Nationala de Administrare Fiscala transmite de indata un raport pentru tranzactii suspecte Oficiului atunci cand, in aplicarea Regulamentului (UE) 2018/1.672 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind controlul numerarului care intra sau iese din Uniune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.889/2005, din datele detinute, cunoaste, suspecteaza sau are motive rezonabile sa suspecteze ca bunurile/fondurile provin din savarsirea de infractiuni sau au legatura cu finantarea terorismului sau persoana a incalcat obligatiile stabilite prin acest regulament.

    Art. 7 – (1) Entitatile raportoare au obligatia de a raporta catre Oficiu tranzactiile cu sume in numerar, in lei sau in valuta, a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 10.000 euro, inclusiv operatiunile care au o legatura intre ele.

    (2) In situatia in care tranzactiile prevazute la alin. (1) sunt derulate prin intermediul unei institutii de credit sau financiare, obligatia de raportare revine acesteia, cu exceptia operatiunilor din activitatea de remitere de bani care vor fi raportate conform alin. (5).

    (3) Institutiile de credit si institutiile financiare transmit rapoarte privind transferurile externe in si din conturi, in lei sau in valuta, a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 10.000 euro, inclusiv operatiunile care au o legatura intre ele.

    (4) *** Abrogat prin O.U.G. nr. 111/2020

    (5) Pentru activitatea de remitere de bani, entitatile raportoare transmit Oficiului rapoarte privind transferurile de fonduri a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 2.000 euro.

    (6) Agentia Nationala de Administrare Fiscala transmite Oficiului rapoarte privind informatiile cuprinse in declaratiile persoanelor fizice privind numerarul in valuta si/sau in moneda nationala, care este egal sau depaseste limita stabilita prin Regulamentul (UE) 2018/1.672.

    (7) Raportul pentru tranzactiile prevazute la alin. (1), (3) si (5) se transmite Oficiului in cel mult 3 zile lucratoare de la momentul efectuarii tranzactiei.

    (8) Raportul prevazut la alin. (6) se transmite Oficiului in termenul prevazut in Regulamentul (UE) 2018/1.672 privind controlul numerarului care intra sau iese din Uniune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.889/2005, conform unei metodologii aprobate prin ordin comun al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor.

 Etapele obtinerii unui cont in Sistemul Electronic de Transmisie Date(SETD) sunt urmatoarele:

 1. Accesarea Sistemul Electronic de Transmisie Date(SETD) la adresa https://raportare.onpcsb.ro;
 2. Completarea datelor din pagina de inregistrare;
 3. Tiparirea solicitarii de alocare a contului de utilizator – pag. 1 din formularul generat, semnarea si stampilarea ei;
 4. Transmiterea originalului solicitarii de alocare cont – semnat si stampilat – la ONPCSB prin posta, curier sau e-mail;
 5. Comunicarea de catre ONPCSB a parolei de acces prin e-mail.