Selectează o Pagină

În data de 22 iunie 2022 a fost publicată în Monitorul Oficial Legea nr. 187/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare. Art. 2 alin. (1) al Legii nr. 165/2018 include în categoria biletelor de valoare tichetele de masă, tichetele cadou, tichetele de creșă, tichetele culturale și voucherele de vacanță. Modificările și completările din Legea nr. 187/2022 vizează numai tichetele de masă, tichetele cadou și voucherele de vacanță. Astfel, sunt modificate prevederile referitoare la valoarea tichetelor de masă și sunt completate prevederile referitoare la acordarea tichetelor cadou de către organizațiile sindicale, precum și cele referitoare la utilizarea voucherelor de vacanță.

Primul element de noutate din prezenta Lege îl constituie modificarea valorii nominale a unui tichet de masă de la data de 1 iulie 2022, aceasta majorându-se de la 20,17 lei la 30 de lei. Așa acum reise din art. II alin. (2), prin derogare de la prevederile art. 33 din Normele metodologice de aplicare a prezentei Legi, această valoarea urmează a fi aplicată și în semestrul II al anului 2022, precum și în primele două luni din semestrul I al anului 2023 (lunile februarie și martie).

Rezultă deci că prevederile prezentei Legi se aplică retroactiv, întrucât conform art. II alin. (3), angajatorii pot acorda suplimentar tichete de masă prin care să fie compensată diferența dintre valoarea de 30 lei și cea corespunzătoare lunii iunie anul 2022 în raport cu zilele lucrate. Totuși, din interpretarea art. I, alin. (1) al prezentei Legi, reiese că valoarea de 30 de lei reprezintă o limită maximă, neinstituindu-se și obligația angajatorului de a majora valoarea tichetelor până la această limită.

Prevederile referitoare la impozitarea tichetelor de masă rămân aplicabile, cota de impozit rămânând cea de 10%. Este important de menționat faptul că în prezent se discută despre un proiect de lege prin care tichetele de masă vor fi scutite de la impozitare.

În privința tichetelor cadou, Legea completează prevederile art. 15 din Legea nr. 165/2018, cu o excepție care permite organizațiilor sindicale legal constituite să acorde tichete cadou din fonduri proprii membrilor care nu au calitatea de angajați ai organizației sindicale, frecvența acordării lor urmând a fi stabilită de către conducerea organizației sindicale. Aceasta reprezintă o derogare de la alin. (2) al articolului mai sus menționat, prin care categoria beneficiarilor acestor tichete era strict limitată.

O ultimă completare a Legii  nr. 165/2018 o consituie extinderea ariei de cheltuieli ce pot fi efectuate folosind voucherele de vacanță. Astfel, din cuprinsul art. I, alin. (3) al Legii nr. 187/2022 rezultă că aceste vouchere vor putea fi utilizate și pentru taberele școlare sau tematice, desfășurate pe teritoriul României, la care participă copilul titularului. Procedura de achitare a plății prin acest mijloc se stabilește prin ordin comun al ministrului educației și al ministrului finanțelor. O astfel de modificare este bine-venită în contextul actual, permițând titularilor unor astfel de bilete de valoare o mai bună gestionare a cheltuielilor.

În concluzie, Legea nr. 187/2022 poate fi considerată un real sprijin pentru angajați, într-o perioadă în care cheltuielile sunt într-o continuă creștere. Rămâne însă de văzut modalitatea în care se vor aplica prevederile prezentei Legi, având în vedere că acestea nu obligă în mod direct persoanele vizate să adopte anumite măsuri, ci doar modifică un cadru legislativ deja existent.