Selectează o Pagină

Având in vedere emiterea în urma evaluarii realizate de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență a Ordonantei militare nr. 2 din 21 martie 2020,

va expunem pe scurt urmatoarele masuri dispuse:

  • Închiderea temporară mall-urile, cu excepţia magazinelor care vând produse alimentare, veterinare, a farmaciilor şi a curăţătoriilor;
  • Închiderea temporară a cabintelor de medicină dentară, cu excepția intervențiilor de urgență;
  • Circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei se va efectua numai cu respectarea măsurilor generale de prevenire a răspândirii COVID-19 și evitarea formării oricărui grup de persoane. Prin formarea unui grup de persoane se înțelege alăturarea unui număr mai mare de trei persoane, persoane care nu locuiesc împreună.
  • În intervalul orar 6.00-22.00 se recomandă ca circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei să se efectueze numai pentru următoarele motive:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;

b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;

c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;

d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;

e) deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a oamenilor și nevoile animalelor de companie/domestice.

  • În intervalul orar 22.00-6.00 circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este permisă numai pentru motivele prevăzute la art. 4. Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu, adeverința eliberată de angajator sau o declarație pe proprie răspundere completată în prealabil. Declarația pe proprie răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței, gospodăriei, locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura. Fac excepție de la aceste prevederi personalul din cadrul instituțiilor: sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, corpului diplomatic, personalul care asigură serviciile de utilitate publică, Guvernul României, Administrația Prezidențială.

Atașăm modelul declarației și a adeverinței ce se eliberează de angajator.

Declaratie-_i-adeverin_a.docx.docx.docx.docx.pdf.pdf (1)