Selectează o Pagină

     Legea 284/2020 a adus noi modificări și completări în cadrul Legii 135/2010 privind Codul de procedura penală. Cele nouă modificări  ce  sunt în vigoare de la 12 decembrie 2020 transpun dispozițiile Directivei (UE) 2016/800 privind garanțiile procedurale pentru copiii care sunt persoane suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale.

Se introduce un nou articol 2441 ce completează prevederile art. 244 referitoare la  condițiile speciale de executare a reținerii și arestării preventive dispuse față de minori. Noul articol regrementeaza faptul că, pe lângă informările prevăzute de art. 209 alin. (17) şi art. 228 alin. (2), minorul reținut sau arestat este îndreptățit să i se comunice condițiile speciale de executare (menționate în art. 244). Este necesar că această informare să fie făcută și către:
1. părinţi sau, după caz, tutore, curator ori persoană în îngrijirea sau supravegherea căreia se află temporar minorul,
2. un alt adult desemnat de minor uz(dacă celelalte persoane nu au putut fi găsite ori informarea acestora ar afecta interesul superior al minorului sau desfăşurarea procesului penal),
3. o persoană aleasă de organul judiciar, ţinându-se seama de interesul superior al minorului, în cazul în care minorul nu a desemnat un alt adult sau acesta nu a fost acceptat de organul judiciar.

 

Cele trei noi alineate introduse la art. 504   prevăd aplicarea procedurii în cauzele cu minori în cursul urmăriri penale și persoanelor majore, până la împlinirea vârstei de 21 de ani, dacă la data dobândirii calității de suspect erau minore, doar dacă organul judiciar consideră necesar, ţinând seama de toate circumstanţele cauzei, inclusiv gradul de maturitate şi gradul de vulnerabilitate ale persoanei vizate. De asemenea, conform alin. 4, pentru a aprecia capacitatea minorului suspect sau inclulpat asupra căruia s-a dispus o măsură privativă de libertate, se va ține cont de rezultate examinării medicale efectuate in locul de deținere.
În plus, se va prezuma  că suspectul sau inculpatul este minor, în cazul în care organul judiciar nu poate stabili vârsta  persoanei respective sau există motive pentru a considera acest lucru.
În concordanță cu primul alineat, la art. 505 se subliniază ideea citării părinților, a tutorelui, a curatorului sau a persoanei în îngrijirea sau supravegherea căreia se află temporar minorul, dacă prezența lor este considerată  de organul de urmărire penală a fi în interesul superior al minorului  în timpul oricărui act de urmărire penală. În schimb, dacă prezența acestora ar afecta interesul superior al minorului sau desfășurarea procesului penal, se va desemna un alt adult de către minor sau de către organul judiciar ( în cazul în care fie  minorul nu a desemnat un adult, fie acesta nu a fost acceptat de organul juridicar).

 

O altă modificare importantă este creionată de apariția a două noi articole ce detaliază procedura în cazurile penale ce implică minori. În mod expres, se expune modalitatea  de informare a supectului sau inculpatului minor, informare care este necesară pentru garantarea dreptului acestuia  la apărare și la un proces echitabil. De asemenea, o modificare importantă vine și în cazul cheltuielilor de judecată. Astfel,  acestea rămân în sarcina statului dacă  sunt generate de înregistrările audiovideo.

 

Alin (11)  al art. 506 vine cu obligativitatea solicitării referatului de evaluare în cazul trimiterii minorului în judecată. 

 

Este modificat parțial și textul alin. (2) din art 506, astfel că instanței i se acordă posibilitatea de a solicita sau nu referatul de evaluare a minorului. Cu toate acestea, dispunerea efectuării respectivului referat este obligatorie dacă nu a existat o solicitare în acest sens în faza urmăririi penale.

 

De asemenea, tot în legătură cu referatul de evaluare, prin adaosul unui nou alineat se prevede solicitarea întocmirii unui nou referat de evaluare dacă elementele constitutive s-au schimbat în mod vădit.

 

O schimbare importantă o găsim în cadrul art. 507, alin. (3) modificat astfel încât instanța poate decide aplicarea procedurii pentru cauzele cu infractori minori dacă la data sesizării instanței inculpatul era major, dar la data dobândirii calității de suspect, acesta nu împlinise 18 ani.

 

Art. 508 se extinde cu trei noi alineate, minorul putând să desemneze un alt adult pentru a fi citat în cazul în care persoanele de la alin (1)- (3)  nu au putut fi găsite sau prezența lor ar fi afectat interesul superior al miorului sau desfășurarea procesului. În cazul nedesemnarii de către minor sau neacceptării adultului desemnat de către organul judiciar, un alt adult va fi desemnat de către organul judiciar, tindud-se seama de interesul superior al minorului.

 

Noul Cod de procedură penală poate fi găsit în forma finală accesând http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/120611