Selectează o Pagină

OUG nr. 195 din 2002 privind Codul rutier vine cu o multitudine de noi modificări, printre care și noi sancțiuni.

Printre altele, șoferii agresivi, ce pot pune în pericol integritatea sau viața altor participanți la trafic vor fi aspru sancționați. Conducătorii auto au noi obligatii și trebuie să respecte o serie de reguli noi pentru a evita amenzi.

Regăsim sancțiunea suspendării dreptului de a conduce pentru o perioada de 30 de zile prin:

 • Depăşirea coloanelor de vehicule la semafor sau la calea ferată precum și nerespectarea semnificaţiei culorii roşii a semaforului și a semnalelor, indicaţiilor, dispozițiilor poliţistului rutier,
 • neprezentarea la unitatea de poliţie în urma unui accident soldat cu pagube (cu excepția art. 79 alin. 2),
 • folosirea telefoanelor mobile concomitent cu încălcarea unei alte reguli de circulație și adoptarea unui comportament agresiv în conducere (cu excepția accidentelor).

Toate cele de mai sus cuprind o valabilitate a dovezii de circulație de 15 zile.

Prin comportament agresiv în conducere se înțelege efectuarea, pe drumul public, de catre conducatorul de vehicul, a unor manevre menite să pună în pericol unul/mai mulți conducători auto, cum ar fi:

deplasarea succesiva de pe o banda de circulație pe alta sau de pe un rând pe altul, alternând din stânga în dreapta, în scopul depășirii unui șir de vehicule care circulă in același sens;

întoarcerea vehiculului prin folosirea frânei de ajutor;

circulația cu vehiculul la o distanță foarte redusă față de un alt vehicul, înaintea sau în spatele acestuia, cât și în lateral, ori reducerea bruscă a vitezei de deplasare fără motiv întemeiat, de natură a intimida conducătorul acestuia;

În plus, sancțiunea suspendării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 60 de zile se aplică pentru:

 • Nerespectarea de reguli cu privire la trecerea la culoarea roşie a semaforului dacă s-a produs un accident rutier,
 • nerespectarea regulilor privind depășirea, precum și a interdicţiei temporare de circulaţie instituite pe un anumit segment de drum public, a regulilor de circulaţie la trecerea unei coloane oficiale sau intercalarea într-o astfel de coloană,
 • circulația pe sens opus (iar dacă s-a produs un accident rutier se majorează cu 30 de zile
 • neacordarea priorității pietonilor angajați în traversarea regulamentară a drumului sau vehiculelor care au acest drept.

Se adaugă la această categorie adoptarea unui comportament agresiv dar soldat cu un accident rutier.

De asemenea, toate cele de mai sus cuprind o valabilitate a dovezii de circulație de 15 zile, cu excepția primului caz, ce nu are valabilitate.

Cu privire la suspendarea dreptului de a conduce pe o perioadă de 120 de zile:

conducerea sub influența băuturilor alcoolice (dacă s-a produs A.R.P.M. se majorează cu 30 de zile conf. art. 103 alin. 9 -suspendare 120 zile),

deficienţe periculoase la sistemul de frânare sau la mecanismul de direcţie,

depăşirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise,

deţinere/montare/folosire mijloace speciale de avertizare sonoră sau luminoasă pe vehiculele care nu au acest drept,

nerespectare reguli privind prioritatea sau depăşirea, (dacă prin aceasta s-a produs A.R.P.M.)

De asemenea, circulaţia nejustificată pe banda de urgenţă a autostrăzilor, depăşirea cu mai mult de 70 km/h a vitezei maxime admise, neoprirea la trecerea la nivel cu calea ferată, efectuarea, pe autostradă, a manevrei de întoarcere/ mers înapoi, a circulaţiei în sens contrar/ traversării de pe un sens de circulaţie pe celălalt prin zonele interzise, (dacă s-a produs A.R.P.M. se majorează cu 30 de zile conf. art. 103 alin. 9 – suspendare 150 zile).

Necesită menționat că nu există perioadă de valabilitate a dovezii de circulație privind cazurile precedate.

 

Într-un final în ceea ce privește sancțiunea suspendării dreptului de a conduce, se regăsește cea a suspendării pe o perioadă de 180 de zile:

când fapta conducătorului de autovehicul sau tramvai a fost urmărită ca infracţiune şi procurorul sau instanţa de judecată a dispus clasarea, renunţarea la urmărirea penală sau amânarea aplicării pedepsei dacă nu a fost dispusă obligaţia prevăzută la art. 85 alin. (2) lit. g) din Codul penal,

în cazul accidentului de circulaţie din care a rezultat decesul sau vătămarea corporală a unei persoane dacă a fost încălcată o regulă de circulaţie pentru care prezenta  ordonanţă de urgenţă prevede suspendarea exercitării dreptului de a conduce şi instanţa  de judecată sau procurorul a dispus clasarea în condiţiile art. 16 alin. (1) lit. b), e) şi g) din C.P.P., renunţarea la urmărirea penală, renunţarea la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei dacă nu a fost dispusă obligaţia prevăzută la art. 85 alin.  (2) lit. g) din Codul penal ori încetarea procesului penal în condiţiile art. 16 alin. (1) lit. e) şi g) din Codul de procedură penală)

când titularul permisului de conducere a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru infracţiunile prevăzute la art. 334 alin. (1) şi (3) din Codul penal.

În cuprinsul ordonanței există prevăzute și situații de reducere a perioadei de suspendare precum și situații în care nu este posibilă, dar și circumstanțe prin care testarea este obligatorie.

Prin urmare, situațiile prin care se poate reduce, cu o treime, perioada de suspendare, cu mențiunea că sunt posibile doar pentru anumite contravenții sunt următoarele:

 • Atunci când a fost declarat admis la testul de verificare a cunoaşterii regulilor de circulaţie.
 • A fost obţinut permisul de conducere cu cel puţin un an înainte de săvârşirea faptei.

Necesită menționat faptul că testul de verificare a cunoaşterii regulilor de circulaţie se susține până în a 20-a zi, inclusiv, a perioadei de suspendare, la orice serviciu al poliției rutiere.

De pe cealaltă parte, nu este posibilă reducerea perioadei de suspendare atunci când:

 • Conducătorul auto a cumulat, din nou, cel puţin 15 puncte de penalizare în următoarele 12 luni de la data expirării ultimei suspendări a exercitării dreptului de a conduce
 • Sancţiunea contravenţională complementară s-a dispus pentru săvârşirea contravenţiilor prevăzute la art. 102 alin. (3) lit. a) sau art. 102 alin. (4)
 • Perioada de suspendare a fost majorată, conform legii
 • Perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce este aplicată prin însumarea mai multor perioade de suspendare prevăzute de lege dintre care cel puţin una prevăzută de art. 102 alin. (3) sau art. 102 alin. (4).

În cele din urmă, testarea obligatorie este prevăzută în următoarele situații:

-în cazul conducerii sub influența băuturilor alcoolice sau

-prin nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depăşirea sau trecerea la culoarea roşie a semaforului ori circulaţia pe sens opus, dacă s-a produs A.R.P.M.

Se prevede că testul de verificare a cunoaşterii regulilor de circulaţie se susţine, în mod obligatoriu, şi în cazurile în care s-a dispus suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie pentru o perioadă de 180 de zile, până la expirarea perioadei acesteia

Perioadele de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se prelungesc, de drept, fără vreo altă formalitate, cu 30 de zile, dacă titularul permisului de conducere nu promovează testul de cunoaştere a regulilor de circulaţie sau nu se prezintă pentru susţinerea acestuia până la expirarea perioadei de suspendare.