Selectează o Pagină

Ești contribuabil si deții calitatea de fiduciar potrivit prevederilor art. 780 din Codul civil? Atunci trebuie să știi că ai obligaţia, sub sancţiunea nulităţii absolute, de a înregistra contractele de fiducie şi modificările acestora la organul fiscal competent.

Deci, este bine să fii  informat – dacă ești informat riscul de a greși este mai mic, prin urmare scapi de sancțiuni!

Prin Ordinul Președintelui ANAF nr. 816 din 24 martie 2020 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de fiducie, de organizare şi funcţionare a Registrului central al fiduciilor, precum şi a modelului şi conținutului formularului „Declaraţie de înregistrare a contractelor de fiducie”, publicat în M. Of. al României nr. 255 din 27 martie 2020 au fost aprobate următoarele:

  • (1) procedura de înregistrare a contractelor de fiducie, de organizare şi funcţionare a Registrului central al fiduciilor

și

  • (2) modelul şi conținutul formularului „Declaraţie de înregistrare a contractelor de fiducie”

Organul fiscal central competent este organul fiscal în a cărui evidență fiscală sunt înregistrați ca plătitori de taxe, impozite și contribuții contribuabilii care dețin calitatea de fiduciar.

Această procedură se aplică contribuabililor care, potrivit prevederilor art. 780 Cod civil,  dețin calitatea de fiduciar si au obligația sub sancțiunea nulității absolute, de a înregistra contractele de fiducie și modificările aduse acestora la organul  fiscal competent.

Totodată, odată cu intrarea in vigoare a modificărilor aduse de Ordinul nr. 816/2020 se abrogă Ordinul Președintelui ANAF nr. 1985/2012 privind aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de fiducie, a Procedurii de înregistrare a contractelor de locațiune, precum şi pentru aprobarea modelului şi conținutului unor formulare, publicat în M. Of. al României, Partea I, nr. 16 din 9 ianuarie 2013, cu modificările ulterioare.

Găsiți atașate:

  1. Procedura de înregistrare a contractelor de fiducie, de organizare şi funcţionare a Registrului central al fiduciilor – anexa nr. 1 și
  2. Modelul şi conținutul formularului „Declaraţie de înregistrare a contractelor de fiducie” – anexa nr. 2.