Selectează o Pagină

Prin Legea nr. 268/2020 s-a completat și modificat Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei.

Astfel, menționăm cele mai importante modificări intervenite:

  • Perioadele în care copiii rămân în sistemul de adopție devin mai scurte;
  • Pot fi adoptati copiii până la vârsta majoratului;
  • Atestatul de adoptator se prelungește de la 2 ani la 5 ani. Valabilitatea acestuia se prelungeşte de drept până la încuviinţarea adopţiei în situaţia în care a fost introdusă pe rolul instanţei judecătoreşti cererea de încuviinţare a adopţiei copilului aflat în plasament de cel puţin 6 luni;
  • Rudele biologice ale copilului se caută o singură dată și doar până la gradul al treilea inclusiv, astfel se scurtează și perioada în care un copil stă în sistemul de protecție;
  • În cazul în care adoptatorul sau familia adoptatoare aparţine minorităţilor naţionale, evaluarea şi pregătirea se pot face, la cerere, în limba minorităţii naţionale respective.