Selectează o Pagină

La data de 30.03.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial al României OUG nr. 32, iar prin art. XI au fost aduse modificări și completări cu privire la aplicarea Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ.

Astfel, au intervenit următoarele modificări și completări:

  • Modificare cu privire la impozitarea indemnizației

Indemnizația primită de părinți în baza Legii nr.19/2020 va fi supusă impozitării și plății contribuțiilor de asigurări sociale, de asigurări sociale de sănătate, precum și plății contribuției asigurătorii pentru muncă, în condițiile prevăzute de Legea nr. 227/2015. Aceste costuri vor fi suportate de către angajator.  

  • Modificare cu privire la persoanele care au dreptul la majorarea drepturilor salariale în perioada situației de urgență

Beneficiază de aceste drepturi angajaţii sistemului naţional de apărare, angajaţii din penitenciare, personalului din unităţile sanitare publice şi alte categorii stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri şi al ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor.

Cuantumul acestor măriri salariale se stabilește prin raportarea la numărul de zile lucrătoare din perioada stării de urgență.

*Această măsura se aplică numai în situația în care celălalt părinte nu beneficiază  la rândul său de aceste drepturi.

* Indemnizația pentru fiecare zi liberă se plătește din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri și cheltuieli al angajatorului și este în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

  • Completare cu privire suportarea majorării salariale pentru personalul din unităţile sanitare publice

Majorările salariale pentru personalul din unitățile sanitare publice  se suportă prin transferuri din bugetul Fondului naţional unic de sănătate, de la titlul VI – Transferuri între unităţi ale administraţiei publice.