Selectează o Pagină

Operatorii economici a căror activitate a fost afectată de pandemia SARS–CoV-2 vor putea solicita eliberarea a două tipuri de certificate de situaţie de urgenţă (CSU):

  1. TIP 1 (Albastru)

se eliberează solicitanților în temeiul declarației pe propria răspundere din care să rezulte întreruperea totală sau parțială a activității, ca urmare a deciziilor emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, în perioada stării de urgență;

  1. TIP 2 (GALBEN) –

se eliberează solicitanților în temeiul declarației pe propria răspundere din care să rezulte înregistrarea unei diminuări a încasărilor în luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie – februarie 2020.

 

Solicitanții vor putea solicita eliberarea unui singur tip de certificat printr-o cerere ce se va înregistra exclusiv online prin intermediul platformei http://prevenire.gov.ro/ ce va fi funcțională în termen de 5 zile la data publicării Ordinului nr. 791/24.03.2020 în Monitorul Oficial. Certificatele se vor emite doar pe perioada instituirii stării de urgență decretată de Președintele României si se vor elibera automat, electronic.

 

În platformă se vor încarca următoarele informații și documente obligatoriu sub semnătura electronică a reprezentantului legal al operatorului economic sau a unui împuternicit al acestuia, deținător de semnătură electronică:

  • datele de identificare ale operatorului economic;
  • declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal prin care atestă că toate informațiile și documentele care stau la baza cererii sunt conforme cu realitatea;

CSU se va putea folosi în relația cu instituțiile publice, instituțiile financiar-bancare și de leasing și cu ceilalți operatori economici în vederea acordării de facilități sau măsuri de sprijin, renegociere contractuală.

Anexa 3 – Declarație pe propria răspundere