Selectează o Pagină
Comisia Europeană – Comunicat de presă

Comisia publică orientări privind noile norme privind protecția datelor

Bruxelles, 24 ianuarie 2018

Începând cu data de 25 mai, în Uniunea Europeană, o nouă normă de protecție a datelor este înființată de Comisia Europeană în scopul de a facilita aplicarea directă și uniformă. De asemenea, Comisia lansează un nou instrument online destinat IMM-urilor.

La mai puțin de 100 de zile înainte de aplicarea noii legislații, orientările precizează ce demersuri ar trebui să facă Comisia Europeană, autoritățile naționale pentru protecția datelor și administrațiile naționale pentru finalizarea cu succes a fazei de pregătire.

Deoarece noul regulament prevede un set unic de norme menit să se aplice direct în toate statele membre, vor fi necesare încă o serie de ajustări semnificative cu privire la anumite aspecte, cum ar fi modificarea de către guvernele din UE a legislației în vigoare și înființarea autoritățile pentru protecția datelor unui Comitet european pentru protecția datelor. Orientările reamintesc principalele inovații și oportunități oferite de noile norme, trec în revistă acțiunile pregătitoare realizate deja și evidențiază demersurile pe care trebuie să le întreprindă în continuare Comisia Europeană, autoritățile naționale pentru protecția datelor și administrațiile naționale.

Andrus Ansip , vicepreședinte al Comisiei Europene, responsabil pentru piața unică digitală, a declarat:  „Viitorul nostru digital nu poate fi construit decât pe încredere. Trebuie să fie protejată viața privată a fiecărei persoane. Consolidarea normelor UE privind protecția datelor va deveni realitate la 25 mai. Acesta este un pas important înainte și ne angajăm să devenim o reușită pentru toți. „

Věra Jourová , comisarul european pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, a adăugat: ”  În lumea de astăzi, viitorul nostru economic și siguranța noastră personală va depinde într-o mare măsură de modul în care gestionăm datele. Avem nevoie de norme moderne care să răspundă noilor riscuri și, prin urmare, să îndemne guvernele, autoritățile și întreprinderile din UE să valorifice timpul rămas într-un mod eficient și să își îndeplinească rolurile care îi revin în cadrul pregătirilor pentru ziua cea mare.

Comisia face apel la guvernele și autoritățile pentru protecția datelor din UE să fie pregătite și să ofere sprijin

De la adoptarea Regulamentului general privind protecția datelor, în mai 2016, Comisia a implicat activ împreună cu toate părțile interesate – guverne, autorități naționale, întreprinderi, societatea civilă – în pregătirea aplicării noilor norme.

Pregătirile progresează în ritmuri diferite de la un stat membru la altul. În acest stadiu, doar două dintre acestea au adoptat deja actele legislative relevante naționale. Statele membre ar trebui să accelereze adoptarea legislației naționale și să se asigure că aceste măsuri sunt în conformitate cu regulamentul. Acestea ar trebui, de asemenea, să se asigure că autoritățile naționale dispun de resurse financiare și umane necesare pentru garantarea independenței și eficienței acestora.

Comisia a alocat 1,7 milioane EUR reprezentând fonduri destinate autorităților pentru protecția datelor și formării profesioniștilor în domeniul protecției datelor. O sumă suplimentară de 2 milioane EUR este disponibilă pentru sprijinirea autorităților naționale în stabilirea de contacte cu întreprinderile, în special cu IMM-urile.

Un nou instrument de îngrijire online sprijină aplicarea normelor la nivel practic

Cunoștințele despre beneficiile și oportunitățile oferite de noile norme nu sunt difuzate în mod egal. Este necesar, în special, să accelereze acțiunile de sensibilizare și să se sprijine eforturile IMM-urilor în ceea ce privește conformitatea.

Astăzi, Comisia lansează un nou instrument online pentru a ajuta cetățenii, întreprinderile, în special IMM-urile și alte organizații să respecte și să beneficieze de noile norme privind protecția datelor.

De asemenea, Comisia va lansa evenimente organizate în statele membre pentru a sprijini eforturile de pregătire ale părților interesate și pentru a informa cetățenii cu privire la impactul regulamentului.

Prezentarea principalelor inovații și a noilor oportunități

Regulamentul general privind protecția datelor permite libera circulație a datelor în cadrul pieței unice digitale. Acesta va proteja mai bine viața privată a cetățenilor europeni și va consolida încrederea și securitatea consumatorilor, oferind în același timp noi oportunități pentru întreprinderi, în special pentru întreprinderile mai mici.

Orientările reamintesc principalele elemente ale noilor norme de protecție a datelor:

  • Un set unic de norme la nivelul întregului continent, care garantează securitatea juridică pentru întreprinderi și același nivel de protecție a datelor în întreaga UE pentru cetățeni.
  • Se aplică aceleași norme tuturor societăților care oferă servicii în UE, chiar dacă acestea își au sediul în afara UE.
  • Drepturi noi și consolidate pentru cetățeni: dreptul la informare, la acces și dreptul de a fi uitat sunt consolidate. Un nou drept la portabilitatea datelor le permite cetățenilor să își transfere datele de la o societate la alta. Acest lucru le va oferi societăților noi oportunități de afaceri.
  • O mai bună protecție împotriva încălcării securității datelor: o societate care se confruntă cu o încălcare a securității datelor, ceea ce expune persoanele fizice la riscuri, trebuie să notifice acest lucru autorității pentru protecția datelor în termen de 72 de ore.
  • Norme stricte și amenzi disuasive: toate autoritățile pentru protecția datelor vor avea competența de a aplica amenzi de până la 20 de milioane EUR sau, în cazul unei societăți, amenzi în valoare de 4 % din cifra de afaceri anuală.

Următorii pași

Până la 25 mai, Comisia va continua să sprijine în mod activ statele membre, autoritățile pentru protecția datelor și întreprinderile pentru a se asigura că reforma este gata să intre în vigoare. Începând din mai 2018, aceasta va monitoriza modul în care statele membre aplică noile norme și va lua măsuri adecvate dacă va fi necesar. La un an de la intrarea în vigoare a regulamentului (2019), Comisia va organiza un eveniment pentru a face un bilanț al experiențelor diferitelor părți interesate în ceea ce privește punerea în aplicare a regulamentului. Acesta va fi inclus, de asemenea, în raportul privind evaluarea și revizuirea regulamentului, pe care Comisia trebuie să îl prezinte până în mai 2020.

Context

La 6 aprilie 2016, UE a convenit asupra unei reforme majore a cadrului său de protecție a datelor, prin adoptarea pachetului de reforme privind protecția datelor, care include Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD) ce înlocuiește Directiva adoptată în urmă cu douăzeci de ani. La 25 mai 2018, noile norme în materie de protecție a datelor la nivelul UE vor deveni aplicabile, după doi ani de la adoptarea și intrarea în vigoare a regulamentului menționat anterior.

Principal În ianuarie 2017, o COMISIA Propus alinierea normelor cauzei privind comunicațiile electronice ( Directive Asupra confidențialității ȘI Comunicațiilor electronice ) la Noilor standarde de ale Regulamentului Nivel mondial cauzei privind Protecția generală a UE al Datelor. În septembrie 2017, Comisia a propus un  nou set de norme care să reglementeze libera circulație a datelor fără caracter personal  în UE. Împreună cu normele existente deja pentru datele personale, noile măsuri vor permite stocarea și prelucrarea datelor fără caracter personal în întreaga Uniune pentru a stimula competitivitatea întreprinderilor europene și pentru o modernizare a serviciilor publice. Ambele propuneri necesită încă aprobarea Parlamentului European și a statelor membre.