Selectează o Pagină

În Monitorul Oficial nr 92 din 28.01.2022 s-a publicat Ordonanța nr. 4 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru prorogarea unui termen.

I Principalele modificari/completari la Codul fiscal

 1. In domeniul taxei pe valoarea adaugata

1.1  Sunt asimilate unei achizitii intracomunitare cu plata si urmatoarele operatiuni:

 • utilizarea de catre fortele armatei romane care participa la o actiune de aparare desfasurata pentru a implementa o activitate a Uniunii Europene in cadrul politicii de securitate si aparare comune, pentru uzul acestora sau pentru uzul personalului civil care le insoteste, a unor bunuri pe care le-au dobandit in alt stat membru, la a caror achizitie nu s-au aplicat regulile generale de impozitare din acel stat membru, atunci cand importul bunurilor respective nu poate beneficia de scutirea prevazuta la art. 293 alin. (1) lit. (g1).

1.2. Sunt scutite de TVA (art. 293 alin. 1 lit. g 1)  – Scutiri pentru importuri de bunuri si pentru achizitii intracomunitare urmatoarele operatiuni:

 • importul de bunuri efectuat in Romania de catre fortele armate ale altor state membre in scopul utilizarii de catre fortele armate respective sau de catre personalul civil care le insoteste ori pentru aprovizionarea popotelor sau a cantinelor acestora, atunci cand fortele armate respective participa la o actiune de aparare desfasurata pentru a implementa o activitate a Uniunii Europene in cadrul politicii de securitate si aparare comune;

1.3. Sunt scutite de TVA – Scutiri pentru exporturi sau alte operatiuni similare, pentru livrari intracomunitare si pentru transportul international si intracomunitar:

 • livrarea de bunuri netransportate in afara Romaniei si/sau prestarea de servicii efectuate in Romania, destinate fie utilizarii de catre fortele armate ale altor state membre sau de catre personalul civil care le insoteste, fie aprovizionarii popotelor sau cantinelor acestora, atunci cand fortele armate respective participa la o actiune de aparare desfasurata pentru a implementa o activitate a Uniunii Europene in cadrul politicii de securitate si aparare comune;
 • livrarea de bunuri si/sau prestarea de servicii catre alt stat membru decat Romania, destinate fortelor armate ale oricarui alt stat membru decat statul membru de destinatie, in scopul utilizarii de catre fortele armate respective sau de catre personalul civil care le insoteste ori pentru aprovizionarea popotelor sau a cantinelor acestora, atunci cand fortele armate respective participa la o actiune de aparare desfasurata pentru a implementa o activitate a Uniunii Europene in cadrul politicii de securitate si aparare comune;
 1. Se introduce un nou articol in Codul fiscal „Aplicarea Codului vamal al Uniunii Europene in cazul produselor accizabile’’, cu urmatoarele prevederi:
 • Formalitatile stabilite prin dispozitiile vamale ale Uniunii Europene cu privire la intrarea produselor pe teritoriul vamal al Uniunii Europene se aplica mutatis mutandis intrarii pe teritoriul Uniunii Europene a produselor accizabile care provin din unul dintre teritoriile mentionate la art. 337 alin. (1).
 • Formalitatile stabilite prin dispozitiile vamale ale Uniunii Europene cu privire la iesirea produselor dinspre teritoriul vamal al Uniunii Europene se aplica mutatis mutandis iesirii de pe teritoriul Uniunii Europene a produselor accizabile care au ca destinatie unul dintre teritoriile mentionate la art. 337 alin. (1).
 1. In domeniul accizelor

3.1. Se redefinesc antrepozitarul autorizat si fiscal – Antrepozitarul autorizat este persoana fizica sau juridica autorizata de autoritatea competenta, in cadrul activitatii sale, sa produca, sa transforme, sa detina, sa depoziteze, sa primeasca sau sa expedieze produse accizabile in regim suspensiv de accize intr-un antrepozit fiscal;

Vechea definitie: „antrepozitarul autorizat este persoana fizica sau juridica autorizata de autoritatea competenta, in cadrul activitatii sale, sa produca, sa transforme, sa detina, sa primeasca sau sa expedieze produse accizabile in regim suspensiv de accize intr-un antrepozit fiscal’’.

Antrepozit fiscal reprezinta un loc in care produsele accizabile sunt produse, transformate, detinute, depozitate, primite sau expediate in regim suspensiv de accize de catre un antrepozitar autorizat in cadrul activitatii sale, sub rezerva anumitor conditii stabilite de autoritatile competente din statul membru in care se afla antrepozitul fiscal, respectiv in conditiile prevazute de prezentul capitol, in cazul in care antrepozitul fiscal se afla in Romania.

Vechea definitie: „antrepozitul fiscal este locul in care produsele accizabile sunt produse, transformate, detinute, primite sau expediate in regim suspensiv de accize de catre un antrepozitar autorizat in cadrul activitatii sale, in conditiile prevazute de prezentul capitol”.

3.2 Apare calitatea de destinatar certificat, care  reprezinta o persoana fizica sau juridica inregistrata la autoritatea competenta din statul membru de destinatie in scopul de a receptiona produse accizabile, in cadrul activitatii desfasurate de respectiva persoana, care au fost eliberate pentru consum pe teritoriul unui stat membru si care sunt apoi deplasate pe teritoriul unui alt stat membru;

3.3.  Se redefineste destinatarul inregistrat- Destinatar inregistrat reprezinta persoana fizica sau juridica autorizata de autoritatea competenta din statul membru de destinatie sa primeasca, in conditiile stabilite de autoritatea competenta si in cadrul activitatii sale, produse accizabile care se deplaseaza in regim suspensiv de accize de pe teritoriul unui alt stat membru;

Vechea definitie: „destinatar inregistrat inseamna persoana fizica sau juridica autorizata de autoritatea competenta sa primeasca, in cadrul activitatii sale, produse accizabile care se deplaseaza in regim suspensiv de accize dintr-un alt stat membru”.

3.4 Apare calitatea de expeditor certificat, ca reprezentand o persoana fizica sau juridica inregistrata la autoritatea competenta din statul membru de expeditie in scopul de a expedia produse accizabile, in cadrul activitatii desfasurate de respectiva persoana, care au fost eliberate pentru consum pe teritoriul unui stat membru si care sunt ulterior deplasate catre teritoriul altui stat membru;

3.5 Se redefineste expeditorul inregistrat – Expeditor inregistrat reprezinta persoana fizica sau juridica autorizata de autoritatea competenta din statul membru in care are loc importul, exclusiv sa expedieze in regim suspensiv de accize produsele accizabile puse in libera circulatie in conformitate cu prevederile art. 201 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 in cadrul activitatii desfasurate de respectiva persoana si in conditiile stabilite de autoritatea competenta.

Vechea definitie: „expeditor inregistrat inseamna persoana fizica sau juridica autorizata de autoritatea competenta din statul membru in care are loc importul, in cadrul activitatii sale, exclusiv sa expedieze in regim suspensiv de accize produsele accizabile puse in libera circulatie in conformitate cu art. 201 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului Vamal al Uniunii”.

3.6 Se redefineste importul – Import reprezinta punerea in libera circulatie a marfurilor in conformitate cu prevederile art. 201 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013.

Vechea definitie: „import de produse accizabile inseamna intrarea pe teritoriul Uniunii Europene de produse accizabile, cu exceptia cazului in care produsele, la intrarea lor pe teritoriul Uniunii Europene, sunt plasate sub un regim sau sub o procedura vamala suspensiva, precum si iesirea lor dintr-un regim ori o procedura vamala suspensiva”.

3.7 Se introduce notiunea de  intrare neregulamentara, care reprezinta intrarea pe teritoriul Uniunii Europene a unor produse care nu au fost puse in libera circulatie in conformitate cu prevederile art. 201 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 si pentru care a luat nastere o datorie vamala in temeiul art. 79 alin. (1) din regulamentul mentionat sau ar fi luat nastere daca produsele ar fi fost supuse taxelor vamale

3.8. Regimul  suspensiv de accize reprezinta un regim fiscal aplicat producerii, transformarii, detinerii, depozitarii sau deplasarii de produse accizabile, prin care accizele sunt suspendate;

Vechea definitie: „regim suspensiv de accize inseamna un regim fiscal aplicat producerii, transformarii, detinerii sau deplasarii de produse accizabile care nu fac obiectul unei proceduri ori al unui regim vamal suspensiv, accizele fiind suspendate”.

3.9 Apare micul producator independent , adica producatorul  de bere, vinuri, bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri, si produse intermediare, independent din punct de vedere juridic si economic de orice alt producator, care foloseste cladiri separate din punct de vedere fizic de cele ale oricarui alt producator, nu lucreaza sub licenta, iar productia realizata in ultimele 12 luni consecutive nu depaseste anumite niveluri cantitative prevazute in Codul fiscal.

Limitele cantitative maxime realizate de micii producatori independenti in ultimele 12 luni consecutive de functionare pentru mentinerea in categoria micilor producatori independenti, pentru fiecare categorie de produse in parte, sunt urmatoarele:

a) bere: 200.000 hl de produs;

b) vinuri: 1.000 hl de produs;

c) bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri: 15.000 hl de produs;

d) produse intermediare: 250 hl de produs.

Important: Micii producatori independenti care indeplinesc cerintele prevazute in prezentul titlu pentru mentinerea in aceste categorii, pot solicita, printr-o cerere, autoritatilor vamale teritoriale eliberarea unui certificat anual care sa ateste statutul de mic producator independent, incadrarea productiei acestora in limitele cantitative anuale maxime si respectarea de catre acestia a celorlalte conditii pentru incadrarea in categoria de mic producator independent sau mica distilerie, dupa caz.

3.10. Se excepteaza de la plata accizelor berea, vinul, bauturile fermentate, altele decat bere si vinuri, linistite sau spumoase, produse de persoane fizice si consumate de catre acestea, de catre membrii familiei acestora sau de catre musafiri, cu conditia ca niciun fel de vanzare sa nu aiba loc.

3.11  Este scutit de la plata accizelor alcoolul din fructe, in limita a 50 de litri anual, consumat de o persoana fizica, de catre membrii familiei acesteia sau de catre musafiri, cu conditia ca niciun fel de vanzare sa nu aiba loc, iar alcoolul din fructe, indiferent de concentratia acestuia, sa fie:

 1. a) produs de respectiva persoana fizica din fructe detinute, cultivate si furnizate de respectiva persoana fizica de pe o suprafata de teren detinuta in temeiul unui drept real, utilizand un dispozitiv de distilare simplu, de mici dimensiuni, inregistrat la autoritatea competenta, si/sau
 2. b) produs pentru respectiva persoana fizica in distilerii autorizate din fructele detinute, cultivate si furnizate de respectiva persoana fizica de pe o suprafata de teren detinuta in temeiul unui drept real.

De retinut: In intelesul pct 3.10,3.11,  termenul familie desemneaza sotul si sotia sau sotul, sotia si copiii lor necasatoriti, care locuiesc sau gospodaresc impreuna. Este asimilata termenului familie si situatia persoanei necasatorite care locuieste impreuna cu copiii aflati in intretinerea sa, precum si barbatul si femeia necasatoriti, cu copiii lor si al fiecaruia dintre ei, care locuiesc si gospodaresc impreuna. Prin termenul copil se intelege copilul in varsta de pana la 18 ani sau tinerii majori, cu conditia ca acestia sa frecventeze cursurile invatamantului liceal sau profesional, proveniti din casatoria sotilor, copilul unuia dintre soti, copilul adoptat, precum si copilul incredintat unuia sau ambilor soti ori dat in plasament familial sau pentru care s-a instituit tutela sau curatela potrivit legii.

3.12. Fiecare mic producator independent are obligatia de a depune la autoritatea competenta, pana la data de 15 ianuarie a fiecarui an, o declaratie pe propria raspundere privind cantitatea de bere / vinuri/ bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri/ produse intermediare, pe care a produs-o in anul calendaristic precedent si/sau cantitatea de bere pe care urmeaza sa o produca in anul in curs, potrivit prevederilor din normele metodologice.

3.13. Fiecare mica distilerie are obligatia de a depune la autoritatea competenta, pana la data de 15 ianuarie a fiecarui an, o declaratie pe propria raspundere privind cantitatea de alcool pur pe care a produs-o in anul calendaristic precedent, cu evidentierea clara a cantitatii de alcool realizat in sistem de prestari de servicii pentru persoane fizice, precum si cantitatea de alcool pur pe care urmeaza sa o produca in anul in curs, potrivit prevederilor din normele metodologice.

3.14 Referitor la platitorii de accize, persoana platitoare de accize care au devenit exigibile este:

 1. a) in ceea ce priveste iesirea unor produse accizabile dintr-un regim suspensiv de accize, potrivit prevederilor art. 340 alin. (1) lit. a):
 2. antrepozitarul autorizat, destinatarul inregistrat sau orice alta persoana care elibereaza produsele accizabile din regimul suspensiv de accize sau in numele careia se efectueaza aceasta eliberare si, in cazul iesirii neregulamentare din antrepozitul fiscal, orice alta persoana care a participat la aceasta iesire;
 3. in cazul unei nereguli in cursul unei deplasari a produselor accizabile in regim suspensiv de accize, astfel cum este definita la art. 412 alin. (1), (2) si (4): antrepozitarul autorizat, expeditorul inregistrat sau orice alta persoana care a garantat plata accizelor in conformitate cu prevederile art. 348 alin. (1) si (3) si orice persoana care a participat la iesirea neregulamentara si care avea cunostinta sau care ar fi trebuit sa aiba cunostinta in mod normal de caracterul neregulamentar al acestei iesiri;

b) in ceea ce priveste detinerea sau depozitarea unor produse accizabile, astfel cum se mentioneaza la art. 340 alin. (1) lit. b): persoana care detine sau depoziteaza produsele accizabile sau orice alta persoana implicata in detinerea sau depozitarea acestora sau orice combinatie a acestor persoane, in conformitate cu principiul raspunderii personale si solidare; c) in ceea ce priveste producerea, inclusiv transformarea, unor produse accizabile, potrivit prevederilor art. 340 alin. (1) lit.

c): persoana care produce produsele accizabile si, in cazul unei produceri neregulamentare, orice alta persoana implicata in producerea acestora; d) in ceea ce priveste importul sau intrarea neregulamentara a unor produse accizabile, potrivit prevederilor art. 340 alin. (1) lit.

d): declarantul astfel cum este definit la art. 5 pct. 15 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013, denumit in continuare declarantul, sau orice alta persoana potrivit prevederilor art. 77 alin. (3) din regulamentul respectiv si, in cazul intrarii neregulamentare, orice alta persoana implicata in intrarea neregulamentara respectiva;

e) in cazurile prevazute la art. 340 alin. (4)-(7), persoana care determina eliberarea pentru consum;

f) in ceea ce priveste produsele accizabile care au fost eliberate pentru consum intr-un stat membru si sunt deplasate catre teritoriul Romaniei pentru a fi livrate in Romania in scopuri comerciale sau pentru a fi utilizate in Romania, astfel cum este prevazut la art. 414 alin. (1), destinatarul certificat.

3.15 modificari in ceea ce priveste regimul deplasarii produselor accizabile in regim suspensiv de accize.

 1. Termenul prevazut la art. 22 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 648 din 5 august 2019, cu modificarile si completarile ulterioare, se proroga pana la 31 iulie 2022.

Este vorba de termenul de depunere a solicitarii de restructurare, termenul anterior fiind data de 31 ianuarie 2022.

Documentul modifică substanțial procedura de restructurare a obligațiilor bugetare așa cum sunt prevăzute de OG nr. 6/2019.

Astfel, in OUG 6/2019 restructurarea datoriilor fiscale restante la 31.07.2020 este reglementata la Capitolul I Instituirea unor masuri de restructurare a obligatiilor bugetare restante la data de 31 iulie 2020, articolul 1 din acest capitol prevede ca societatile isi pot restructura obligatiile bugetare principale restante la data de 31 iulie 2020 si neachitate pana la data emiterii certificatului de atestare fiscala si de asemenea accesoriile aferente.

Solicitarea de restructurare se depune la organul fiscal competent impreuna cu planul de restructurare, prin care se pot propune urmatoarele masuri: inlesnirea la plata a obligatiilor bugetare, conversia in actiuni a obligatiilor bugetare principale, darea in plata a unor bunuri imobile ale contribuabilului si anularea unor obligatii bugetare principale (in proportie de maxim 50% din totalul acestora, excluzand obligatiile bugetare reprezentand ajutor de stat de recuperat).

 • Procedura se aplică debitorilor, persoane juridice de drept public sau privat, care înregistrează obligaţii bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2020, nestinse până la data emiterii certificatului de atestare fiscală de către organul fiscal central, precum şi obligaţii bugetare accesorii;
 • Debitorii prevăzuţi mai sus se află în dificultate financiară în cazul în care nu au posibilitatea să achite obligaţiile bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2020 şi nici obligaţiile bugetare accesorii;
 • Pentru a beneficia de restructurarea obligaţiilor bugetare, debitorul trebuie să nu se afle în procedura insolvenţei potrivit legii la data emiterii deciziei de aprobare a restructurării obligaţiilor bugetare. Debitorul care se află în procedura insolvenţei până la data la care are obligaţia de a notifica organul fiscal competent cu privire la intenţia de restructurare prevăzută de ordonanţă şi doreşte restructurarea obligaţiilor bugetare poate notifica organul fiscal cu privire la intenţia sa, cu condiţia ca până la data emiterii deciziei de aprobare a cererii de restructurare să iasă din procedura insolvenţei;
 • În vederea accesării măsurilor de restructurare, debitorul depune la organul fiscal competent notificarea privind intenţia de restructurare a obligaţiilor bugetare până la data de 30 septembrie 2021, sub sancţiunea decăderii. Notificarea poate fi depusă la registratura organului fiscal central competent; prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă;
 • După întocmirea planului de restructurare şi a testului creditorului privat prudent, debitorul depune la organul fiscal competent o cerere prin care solicită restructurarea obligaţiilor bugetare, la care anexează planul de restructurare şi testul creditorului privat prudent. Modelul cererii privind aplicarea dispoziţiilor referitoare la restructurarea obligaţiilor bugetare este prevăzut în anexa nr. 30 din OUG 6/2019;
 • Până la depunerea cererii prevăzute mai sus trebuie achitate obligaţiile bugetare scadente în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2021 şi data depunerii cererii;
 • Pentru menţinerea înlesnirii la plată a cărei valabilitate a fost pierdută, pentru modificarea înlesnirii la plată, precum şi pentru orice alte operaţiuni privind procedura de acordare şi de urmărire a derulării înlesnirilor la plată se aplică în mod corespunzător prevederile Procedurii de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central, aprobată prin OpANAF nr. 90/2016, cu modificările şi completările ulterioare. Modelele formularelor utilizate pentru aplicarea acestor prevederi sunt cele cuprinse în anexele nr. 19-28 şi anexa nr. 30 din OUG 6/2019;
 • În vederea restructurării obligaţiilor bugetare, organul fiscal care administrează obligaţiile fiscale ale debitorului principal analizează situaţia fiscală a acestuia şi emite certificatul de atestare fiscală până cel târziu în ziua lucrătoare imediat următoare de la primirea solicitării;
 • La acordarea facilităţii pentru obligaţiile pentru care s-a atras răspunderea potrivit legii, pentru analiza îndeplinirii condiţiilor, organul fiscal care administrează obligaţiile fiscale ale persoanei răspunzătoare are în vedere numai obligaţiile ce îi revin acesteia, respectiv atât cele datorate ca urmare a atragerii răspunderii, cât şi celelalte obligaţii bugetare înregistrate în evidenţa acestuia, dar nu şi pe cele ce revin debitorului principal.

In concluzie, procedura prevazuta de OUG 6/2019 art. I care presupunea transmiterea solicitarii de restructurare cel tarziu la data de 31 ianuarie 2022 se va prelungi automat prin prorogarea termenului de depunere a solicitarii de restructurare cu 6 luni, termenul implinindu-se la data de 30 iulie 2022, ca efect al modificarilor aduse prin OG nr. 4/2022.

Acest articol vă este oferit de firma de avocatură Ionescu și Asociații, societate ce se diferențiază de alte case de avocatura prin experiență, dinamism și perseverență.

Societatea Civilă de Avocați “Ionescu și Asociații” a apărut din dorința de a impune o nouă orientare pe piața avocaturii din București. Demersul  a izvorât din orientarea exclusivă către promptitudine și calitate în servicii, mizând pe profesionalism, eficiență și dedicația pentru interesul clientului. Conduita profesională discretă şi loialitatea faţă de client reprezintă expresii ale profesionalismului în avocatura, iar durabilitatea relaţiilor cu clienţii constituie principala recomandare profesională pe care Ionescu și Asociatii o poate primi.