Selectează o Pagină

hand-in-hand-1428232

Stiati că:

– ziua de 2 iunie este Ziua Nationala a Adoptiei?

– la sfârșitul anului 2015, la nivel național, erau înregistrați 2953 copii adoptabili și 1780 familii adoptatoare?

– proiectul de lege pentru simplificarea adopției a fost finalizat?

– in data de 24 mai 2016 a avut loc dezbaterea publica organizată de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice – Autoritatea Națională pentru protecția Drepturilor Copilului și Adopție referitoare la proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2012 privind serviciile și activitățiile ce pot fi desfășurate de către organismele private române în cadrul procedurii adopției interne, precum și metodologia de autorizare a acestora și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1441/2004 cu privire la autorizarea organizațiilor private străine de a desfășura activități în domeniul adopției internaționale?

– se va promova adoptia copiilor greu adoptabili prin crearea in Registrul National pentru Adoptii a unei sectiuni distincte care sa contina profilul acestor copii iar in situatia in care se doreste adoptia unui copil din profil se va reglementa o procedura speciala destinata etapei de potrivire iar În cadrul procedurii adopţiei internaţionale, etapa de potrivire iniţială dintre copil şi adoptator este similară celei din adopţia internă?

– s-a propus limitarea obligaţiei căutării rudelor până la gradul al
patrulea pe linie ascendentă, apreciindu-se că astfel de eforturi sunt lipsite de finalitate dată fiind diferenţa de vârstă şi diluarea relaţiilor de familie/emoţionale?

Cele mai importante modificări cuprinse în proiectul de lege sunt:

– Reducerea de la 1 an la 6 luni a perioadei în care trebuie să fie căutate rudele copilului care vor să se ocupe de creşterea şi îngrijirea acestuia. În situaţia în care rudele nu sunt găsite în acest interval, poate fi începută procedura de declarare a adoptabilităţii copilului;

– Prelungirea valabilităţii atestatului pentru adopție necesar viitorilor părinți, de la 1 an la 2 ani;

– Eliminarea etapei de pregătire pentru persoanele cărora le-a expirat atestatul şi solicită obţinerea unui nou atestat;

– Stabilirea compatibilității copilului cu adoptatorii la nivelul direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi nu la nivelul ANPDCA, în scopul de a eficientiza procesul de identificare a celei mai potrivite familii pentru copilul adoptabil;

– Eliminarea termenului de 2 ani stabilit pentru valabilitatea statutului de copil adoptabil. Copilul va păstra acest statut până la încuviințarea adopției sau până la împlinirea vârstei de 14 ani, când îşi va exprima opinia cu privire la această posibilitate;

– Introducerea unor termene pentru procedurile derulate în faţa instanţelor judecătoreşti pentru toate cele 3 etape ale procesului de adopţie, respectiv: declararea adoptabilității, încredințarea în vederea adopției și încuviințarea adopției;

– Introducerea concediului de acomodare acordat familiei adoptatoare şi a plăţii unei indemnizaţii. Concediul va avea o durată de maximum 90 zile;

– Introducerea obligativităţii angajatorilor persoanelor care doresc să adopte de a acorda timp liber pentru efectuarea evaluărilor necesare pentru obţinerea atestatului şi participarea la întâlnirile cu copilul. Timpul liber poate fi acordat în limita a 40 ore/an, fără afectarea drepturilor salariale.

Documentul poate fi consultat pe site-ul www.mmuncii.ro

Oferim consultanță și suport juridic în materia adopției prin avocații noștri ce dețin cunoștințe temeinice în ceea ce privește procedura adopției naționale, începând cu prezentarea condițiilor juridice  care trebuie îndeplinite de către familia adoptatoare pentru a putea adopta, actele necesare la depunerea dosarului, încredințarea în vederea adopției, terminând cu cererea de incuviințare a adopției adresată instanței judecătorești la sfârșitul perioadei de încredințare.

Contact:

Adresa: Bd. Gheorghe Sincai, Nr. 12, Bl. 12, Sc. A, Et. 1, Ap. 6, Sector 4, Bucuresti

E-mail: office@ionescu-asociatii.ro

Mobil: 0723.65.88.44
Telefon: +4.0314 206 688
Fax: +4.021- 330 31 00