Selectează o Pagină

Știați că…….Proiectul de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacității de plată, cu modificările și completările ulterioare, în cuprinsul art. 2, reintroduce măsura eliminată în urmă cu câteva luni privind obligația firmelor private de a ține evidența datoriilor mai vechi de 30 de zile. Iată că, Guvernul vrea s-o reintroducă.

,,1. Articolul 2 modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 2 Persoanele juridice cu sediul în România, indiferent de forma de organizare și de tipul de proprietate au obligația de a întocmi situația privind facturile restante mai mari de 10000 lei individual sau cumulând 10000 lei pe același creditor/debitor și mai vechi de 30 de zile de la emiterea facturii fiscale sau de la scadență, dacă scadența este clar specificată, către orice creditor, respectiv de la orice debitor, persoană juridică, după caz, cu sediul în România, care va cuprinde:

  1. a) elemente de identificare a calității de debitor:
  2. denumirea, sediul social și codul fiscal;
  3. denumirea, sediul social și codul fiscal ale creditorului;
  4. numărul, data emiterii, scadență, dacă este clar specificată, valoarea și soldul facturii ce urmează să fie plătită creditorului;
  5. b) elemente de identificare a calității de creditor:
  6. denumirea, sediul social și codul fiscal;
  7. denumirea, sediul social și codul fiscal ale debitorului;
  8. numărul, data emiterii, scadență, dacă este clar specificată, valoarea şi soldul facturii ce urmează să fie încasată de la debitor”.