Selectează o Pagină

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 13 din 5 ianuarie 2022 a fost publicată Legea nr. 4/2022 pentru ratificarea Protocolului, semnat la Ierusalim la 3 noiembrie 2020, de modificare a Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Israel pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Ierusalim la 15 iunie 1997.

Astfel, sunt aduse unele modificări Convenţiei dintre cele două Guverne în ceea ce privește:

 • lista impozitelor asupra cărora se aplică Convenția;
 • redefinirea termenului «România» în sensul Convenției;
 • prevederile privind schimbul de informații între România și Israel.

Modificările aduse le regăsiți expuse mai jos, după cum urmează:

ARTICOLUL I

 1. Paragraful 3 al articolului 2 (Impozite vizate) din Convenţie este eliminat şi înlocuit cu următoarele:
 2. Impozitele existente asupra cărora se aplică Convenţia sunt în special:
 3. a) în cazul României:

(i) impozitul pe venit;

(ii) impozitul pe profit;

(denumite în continuare «impozit român»);

 1. b) în cazul Israelului:
 • impozitul pe venit şi impozitul pe societate (inclusiv impozitul pe câştigurile de capital şi impozitele percepute în baza Legii 5771-2011 privind Impozitarea Profiturilor Petroliere);

(ii) impozitul perceput pe câştigurile din înstrăinarea proprietăţii în conformitate cu Legea privind Impozitarea Proprietăţii Imobiliare;

(denumite în continuare «impozit israelian»).

 1. Paragraful 4 al articolului 2 (Impozite vizate) din Convenţie este eliminat.
 2. Paragraful 5 al articolului 2 (Impozite vizate) din Convenţie este renumerotat ca paragraful 4.

ARTICOLUL II

Litera b) a paragrafului 1 al articolului 3 (Definiţii generale) din Convenţie este eliminată şi înlocuită cu următoarele:

 1. b) termenul «România» înseamnă teritoriul de stat al României, inclusiv marea sa teritorială şi spaţiul aerian de deasupra acestora, asupra cărora România îşi exercită suveranitatea, precum şi zona contiguă, platoul continental şi zona economică exclusivă asupra cărora România exercită drepturi suverane şi jurisdicţie, în conformitate cu legislaţia sa şi cu normele şi principiile dreptului internaţional;”.

ARTICOLUL III

Textul articolului 27 (Schimbul de informaţii) din Convenţie este eliminat şi înlocuit cu următoarele:

ARTICOLUL 27

SCHIMBUL DE INFORMAŢII

 1. Autorităţile competente ale statelor contractante vor schimba astfel de informaţii care se consideră că sunt relevante pentru aplicarea prevederilor prezentei Convenţii sau pentru administrarea ori aplicarea legislaţiilor interne ale statelor contractante privitoare la impozitele vizate de prezenta Convenţie percepute în numele statelor contractante, în măsura în care impozitarea la care se referă nu este contrară prezentei Convenţii. Schimbul de informaţii nu este limitat de articolul 1.

 1. Orice informaţie obţinută în baza paragrafului 1 de un stat contractant va fi tratată ca fiind secretă în acelaşi mod ca şi informaţia obţinută în baza legislaţiei interne a acelui stat şi va fi dezvăluită numai persoanelor sau autorităţilor (inclusiv instanţelor judecătoreşti şi organelor administrative) însărcinate cu stabilirea, încasarea, aplicarea, urmărirea sau soluţionarea contestaţiilor cu privire la impozitele de orice fel sau natură sau cu supravegherea acţiunilor menţionate anterior. Asemenea persoane sau autorităţi vor folosi informaţia numai în astfel de scopuri. Acestea pot dezvălui informaţia în procedurile judecătoreşti publice sau în deciziile judiciare.

 1. Prevederile paragrafelor 1 şi 2 nu vor fi interpretate în niciun caz ca impunând unui stat contractant obligaţia:

 1. a) de a lua măsuri administrative contrare legislaţiei şi practicii administrative a acelui sau a celuilalt stat contractant;
 2. b) de a furniza informaţii care nu pot fi obţinute pe baza legislaţiei sau în cadrul practicii administrative obişnuite a acelui sau a celuilalt stat contractant;
 3. c) de a furniza informaţii care ar dezvălui un secret comercial, de afaceri, industrial sau profesional ori un procedeu de fabricaţie sau informaţii a căror divulgare ar fi contrară ordinii publice.

 1. Dacă un stat contractant solicită informaţii în conformitate cu prezentul articol, celălalt stat contractant va utiliza măsurile sale de culegere a informaţiilor pentru a obţine informaţiile solicitate, chiar dacă celălalt stat nu are nevoie de astfel de informaţii pentru scopurile sale fiscale. Obligaţia prevăzută în propoziţia anterioară este supusă limitărilor prevăzute de paragraful 3, însă aceste limitări nu vor fi interpretate în niciun caz ca permiţând unui stat contractant să refuze furnizarea de informaţii doar pentru faptul că acesta nu are niciun interes naţional faţă de informaţiile respective.

 1. Prevederile paragrafului 3 nu vor fi interpretate în niciun caz ca permiţând unui stat contractant să refuze furnizarea de informaţii doar pentru faptul că informaţiile sunt deţinute de o bancă, de o altă instituţie financiară, de un împuternicit sau de o persoană care acţionează ca agent sau în calitate fiduciară sau pentru că acestea se referă la drepturile de proprietate deţinute în cadrul unei persoane.

ARTICOLUL IV

Ambele state contractante se vor notifica reciproc, pe cale diplomatică, în legătură cu îndeplinirea procedurilor legale interne necesare intrării în vigoare a prezentului protocol. Acest protocol va intra în vigoare la data ultimei dintre notificări şi va produce efecte în sau după prima zi a lunii ianuarie a anului calendaristic imediat următor anului în care acesta intră în vigoare.

Protocolul este parte integrantă a Convenţiei şi va rămâne în vigoare până la încetarea valabilităţii acesteia, cu intrarea în vigoare la data de 8 ianuarie 2022.

În concluzie, daca un stat contractant solicită informații în conformitate, celălalt stat contractant va utiliza măsurile sale de culegere a informațiilor pentru a obține informațiile solicitate, chiar dacă celălalt stat nu are nevoie de astfel de informații pentru scopurile sale fiscale.

Obligația prevazută anterior este supusa limitărilor, însa aceste limitări nu vor fi interpretate în niciun caz ca permițând unui stat contractant sa refuze furnizarea de informații doar pentru faptul ca acesta nu are niciun interes național fata de informațiile respective.

Acest articol vă este oferit de firma de avocatură Ionescu și Asociații, societate ce se diferențiază de alte case de avocatura prin experiență, dinamism și perseverență.

Societatea Civilă de Avocați “Ionescu și Asociații” a apărut din dorința de a impune o nouă orientare pe piața avocaturii din București. Demersul  a izvorât din orientarea exclusivă către promptitudine și calitate în servicii, mizând pe profesionalism, eficiență și dedicația pentru interesul clientului. Conduita profesională discretă şi loialitatea faţă de client reprezintă expresii ale profesionalismului în avocatura, iar durabilitatea relaţiilor cu clienţii constituie principala recomandare profesională pe care Ionescu și Asociatii o poate primi.